Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εισαγωγή-Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή

 

 

 

 

Εικόνα