Πληροφορική (Β Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγή-Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Ψηφιακός Κόσμος Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Στην προηγούμενη τάξη είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον υπολογιστή ως μία συσκευή- εργαλείο, που τη χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά στην καθημερινή μας ζωή. Στη Β' Γυμνασίου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις βασικές αρχές λειτουργίας του υπολογιστή, ώστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε χρήση του υπολογιστή σε ακόμη περισσότερες καθημερινές μας ασχολίες.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ψηφιακός Κόσμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το Εσωτερικό του Υπολογιστή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Πολυμέσα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Δίκτυα Υπολογιστών