Πράσινη ενέργεια - Ηλιακή ενέργεια

Υπάρχουν τρόποι, όπως οι φωτοβολταϊκές επιφάνειες με τις οποίες μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Με τη χρήση ηλιακής ή αιολικής ενέργειας προστατεύουμε το περιβάλλον.

ΠΗΓΗ: Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.