Εικόνα Πώς βρίσκουμε το 1 αν ξέρουμε το Εικόνα;

O Oδυσσέας συλλέγει γραμματόσημα. Έχει στο άλμπουμ του 180 γραμματόσημα. Τα Εικόνα του συνόλου των γραμματοσήμων είναι εξωτερικού.

Εικόνα

 • Yπολογίζω
 • τα ξένα γραμματόσημα: 4/10 = 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 ή 4 χ 1/10 =.....
 • τα ελληνικά γραμματόσημα: ............................................
 • Oργανώνω τις πληροφορίες σε πίνακα.
Όλα Ένα δέκατο Είναι ξένα Ελληνικά είναι Εικόνα
Εικόνα Εικόνα Εικόνα Εικόνα
180 ..... ή ..... ή .....

Εικόνα

Εργασίες

1. Ποιο κορίτσι αγόρασε πιο οικονομικά τον καφέ;

Εικόνα

Στρατηγικές επίλυσης προβλήματος: Αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα (έννοια και υπολογισμός).

 

 

 • Mε ποιον τρόπο μπορούμε να επαληθεύσουμε την εκτίμησή μας;

Εικόνα

Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη ποιες άλλες στρατηγικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επαληθεύσουμε τις εκτιμήσεις μας.

 • Υπολογίζουμε με ακρίβεια πόσο κοστίζει
  το 1 κιλό καφές σε κάθε περίπτωση:

ΤαΕικόνα του κιλού κοστίζουν 4€ 80λ.
ΤοΕικόνα του κιλού κοστίζει 4€ : 4= ...
                                    80λ. : 4= ...

Δηλαδή το 1 κιλό κοστίζει .......€

 • Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε
  πόσο κοστίζει το 1 κιλό καφές
  στη δεύτερη περίπτωση

ΤαΕικόνα του κιλού κλοστίζουν ...
ΤοΕικόνα του κιλού κοστίζει: ...

Δηλαδή το 1 κιλό κοστίζει

...€

2. Το μήκος της διαδρομής που περπατάει κάθε μέρα ο κυρ Αναστάσης ο ταχυδρόμος είναι 2,5 χμ. περίπου. Σήμερα περπάτησε ολόκληρη τη διαδρομή και επιπλέον τα 4/10 της καθημερινής διαδρομής του. Πόσα χιλιόμετρα περπάτησε συνολικά σήμερα;

Eκτιμώ:

Yπολογίζω με ακρίβεια:

 

Εικόνα

Αν γνωρίζω το δεκαδικό μέρος μιας ποσότητας και θέλω να βρω όλη την ποσότητα ή ένα άλλο δεκαδικό μέρος της, μπορώ να κάνω αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα. Παράδειγμα: Αν τα Εικόνα μιας ποσότητας είναι 32, πόσο είναι τα 9/10 της ίδιας ποσότητας; Αφού τα Εικόνα είναι 32, τότε το είναι 32 : 4 = 8.  Άρα Εικόνα είναι 9 x 8 = 72.

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.