Εικόνα Ποιο είναι μεγαλύτερο, το Εικόνα ή το Εικόνα;

Κόβω τα γεωμετρικά σχήματα από το Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου.

Εικόνα

Εικόνα  Με τον διπλανό μου συγκρίνουμε τα σχήματα που κόψαμε.

 Τι σχέση έχουν μεταξύ τους;

 • Τι σχέση έχει το εξάγωνο με το τραπέζιο;

Εικόνα

 • Tι σχέση έχει το εξάγωνο με το πλάγιο παραλληλόγραμμο

Εικόνα

 • Tι σχέση έχει το εξάγωνο με το τρίγωνο;

Εικόνα

 • Δοκιμάζω να φτιάξω το εξάγωνο χρησιμοποιώντας και τα τρία σχήματα (τραπέζιο, τρίγωνο, πλάγιο παραλληλόγραμμο).
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη για τα αποτελέσματα των δοκιμών μας.

Σύγκριση-διάταξη κλασματικών μονάδων. Σύνθεση μονάδας αναφοράς.
Χρήση ομώνυμων και ετερώνυμων.

 
 • Γράφω με κλάσματα: Εικόνα
 • Δοκιμάζω να φτιάξω το εξάγωνο χρησιμοποιώντας το τρίγωνο και το τραπέζιο.
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη για τα αποτελέσματα των δοκιμών μας.

 • Γράφω με κλάσματα το συμπέρασμά μας: Εικόνα

Εικόνα

 • Πώς θα φτιάξουμε με τα τρία γεωμετρικά σχήματα:

Εικόνα • 2 ολόκληρες μονάδες και Εικόνα της μονάδας;      •1 μονάδα και Εικόνα της μονάδας;

Εργασίες

Εικόνα

Παρατηρώ το πλακόστρωτο.

Αν Εικόνα = 1 μονάδα, τότε πώς θα εκφράσουμε με κλάσμα:

 • τη χρωματισμένη επιφάνεια; Εικόνα
 • ολόκληρη την επιφάνεια; Εικόνα
Εικόνα

είναι το Εικόνα της κατασκευής των παιδιών, πόσοι κύβοι είναι:

 • όλη η κατασκευή; Εικόνα
 • η μισή κατασκευή; Εικόνα
 

Εικόνα

Η κλασματική μονάδα είναι ένας αριθμός που μας δείχνει σε πόσα ίσα μέρη έχει χωριστεί μια ποσότητα.

Παράδειγμα: Εικόνα του Εικόνα σημαίνει ότι το εξάγωνο Εικόνα έχει χωριστεί σε 6 ίσα μέρη.

Ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες κλασματικές μονάδες που αναφέρονται στην ίδια ποσότητα, μεγαλύτερη είναι αυτή που έχει το μικρότερο παρονομαστή.

Παράδειγμα: Εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.