Εικόνα Ποια κλάσματα είναι ισοδύναμα;

Τα παιδιά ετοιμάζονται για τις εκλογές που θα αναδείξουν το συμβούλιο της τάξης.
O Μίλτος ανέλαβε να φτιάξει τα ψηφοδέλτια χρησιμοποιώντας σελίδες A4.

Εικόνα

  • Διπλώνω την πρώτη σελίδα Α4 σύμφωνα με τα σκίτσα:
Εικόνα
  • Εκτιμώ: Σε πόσα ίσα μέρη χώρισα το χαρτί; ....
  • Διπλώνω τη δεύτερη σελίδα Α4 σύμφωνα με τα σκίτσα:
Εικόνα
  • Εκτιμώ: Σε πόσα ίσα μέρη χώρισα το χαρτί; .....
  • Ανοίγω και τις δύο σελίδες Α4. Παρατηρώ τα μέρη της επιφάνειας. Ελέγχω την εκτίμησή μου. Παρατηρώ: το Εικόνα της πρώτης σελίδας με πόσα από τα 8 ίσα κομμάτια της δεύτερης σελίδας είναι ίσο;

Εικόνα

  • Για τα 24 ψηφοδέλτια των παιδιών πόσες σελίδες Α4 θα χρειαστούν αν κάθε ψηφοδέλτιο είναι το Εικόνα της σελίδας Α4; ..........................................................

Εργασίες

1. Η Νεφέλη μαθαίνει κιθάρα. Το Σαββατοκύριακο μελέτησε:

Εικόνα
Σάββατο Εικόνα της ώρας
Κυριακή Εικόνα της ώρας

Πόση ώρα μελέτησε συνολικά;

Ισοδύναμα κλάσματα: Αναγνώριση και δημιουργία. Η έννοια της απλοποίησης.

 

 

Εικόνα

H Nεφέλη μελέτησε:

Εικόνα Εικόνα
........ λ. ή Εικόνα της ώρας ....... λ. ή Εικόνα της ώρας
Εικόνα

Τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή λέγονται ομώνυμα, ενώ τα κλάσματα με διαφορετικό παρονομαστή λέγονται ετερώνυμα. Τα ετερώνυμα κλάσματα μπορεί να είναι ισοδύναμα, να εκφράζουν δηλαδή το ίδιο μέρος μιας ποσότητας.

Παράδειγμα: Εικόνα = Εικόνα

Συνολικά διάβασε:
  • Εικόνα της ώρας + Εικόνα της ώρας = Εικόνα της ώρας ή.... λεπτά.
  • Εικόνα της ώρας + Εικόνα της ώρας = Εικόνα της ώρας ή .... λεπτά.

2. Ποιο παιδί έχει τα περισσότερα χρήματα; Εκτιμώ: .................................................

Εικόνα

Πόσα χρήματα χρειάζεται ακόμη κάθε παιδί για να έχει ακριβώς 100 €;

Εικόνα3. Ποια σχέση έχουν τα κλάσματα;

 

Επαληθεύω με τον Εικόνα

 

Εικόνα

  • Τα κλάσματα που έχουν διαφορετικούς όρους, αλλά εκφράζουν την ίδια ποσότητα λέγονται ισοδύναμα.

Παράδειγμα: Εικόνα

  • Για να βρω ισοδύναμα κλάσματα ενός κλάσματος:

- πολλαπλασιάζω και τους 2 όρους με τον ίδιο αριθμό, και φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα με μεγαλύτερους όρους

Εικόνα

- διαιρώ και τους 2 όρους του με τον ίδιο αριθμό και φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα με μικρότερους όρους (απλοποίηση).

Εικόνα
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.