Εικόνα Ποιος δεκαδικός εκφράζει το Εικόνα;

Η Μυρτώ αγόρασε 4 τετράδια κι έδωσε 3 €. Πόσο κοστίζει το 1 τετράδιο;

 • Eκτιμώ: • Περισσότερο από ένα € Εικόνα      • Λιγότερο από ένα € Εικόνα

Εικόνα

 • Με ποιο παιδί συμφωνώ; ................
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τρόπους για να βρούμε τη λύση.
Yπολογίζουμε με ακρίβεια και επαληθεύουμε τις εκτιμήσεις μας.

 • Ζωγραφίζω τα χρήματα που κοστίζει 1 τετράδιο.

Εικόνα

 • Eπαληθεύω: 4 x ........=........ € ­ ή 4 x ....... λ.=....... λ.
 • Aν η Mυρτώ αγόραζε 3 τετράδια που κόστιζαν συνολικά 4 €, πόσα χρήματα θα κόστιζε το ένα τετράδιο; Εκτιμώ: περίπου .................................................

Yπολογίζω με ακρίβεια .................................................

Εικόνα

Όταν ο διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από το διαιρετέο, τότε σίγουρα το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός.

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό, σύγκριση, διάταξη. Tο κλάσμα ως διαίρεση.

 
 • Πώς υπολογίζουμε με κάθετη διαίρεση όταν ο διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από το διαιρετέο.
Παράδειγμα:    3 : 4
 • Εικόνατο 4 δε χωράει στο 3.
 • Μετατρέπω τις 3 μονάδες σε δέκατα και έχω 30 δέκατα.

Εικόνα30 : 4 = 7 δέκατα και περισσεύουν 2 δέκατα ή 0,20

 • Εικόνατο 4 χωράει 7 φορές στο 30. Άρα, το πηλίκο είναι 7 δέκατα και μένουν υπόλοιπο 2 δέκατα.
 • Μετατρέπω τις 3 μονάδες σε 300 εκατοστά.

Εικόνα20 : 4 = 5 εκατοστά

 • Εικόνατο 4 χωράει 5 φορές στο 20. Άρα, το πηλίκο είναι 75 εκατοστά.
 • Επαληθεύω το αποτέλεσμα με πολλαπλασιασμό και Εικόνα
Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τι μας δυσκόλεψε.

Εικόνα

 • Ποια συσκευασία είναι πιο οικονομική; .........................
 • Πόσο κοστίζει το στιλό σε κάθε συσκευασία; Yπολογίζω με ακρίβεια.
 

Εικόνα

 • Κάθε κλάσμα μπορώ να το μετατρέψω σε δεκαδικό αριθμό κάνοντας διαίρεση.

 • Για να συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα, μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε δεκαδικούς ή σε ομώνυμα κλάσματα. Παράδειγμα: Εικόνα

Εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.