Εικόνα Πώς χρησιμοποιούμε τα κλάσματα στην καθημερινή μας ζωή;

Ο Νικόλας βοηθάει τη μητέρα του να αγοράσουν τα πράγματα που χρειάζονται για το σπίτι.

Εικόνα

Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη την πρόταση του Νικόλα.
Εκτιμάμε να σκέφτηκε σωστά.

 • Αν παίρναμε Εικόνα κ. (ενάμισι κιλό) από κάθε συσκευασία, θα πληρώναμε:

1η περιπτώση:

ένα κουτί x Εικόνα κ. = 4,30€

2η περιπτώση:

.... κουτιά x Εικόνα κ. = ..... €

3η περιπτώση:

.... κουτιά x Εικόνα κ. = ..... €

Εικόνα
 • Άρα, η πιο οικονομική συσκευασία, αν θέλουμε να αγοράσουμε Εικόνα κιλό (ενάμισι κιλό) ή (1.500 γραμμ.) απορρυπαντικού, είναι ................................:
Εικόνα
 • Βρίσκουμε μια διαφορετική στρατηγική για να λύσουμε το πρόβλημα.

Διαφορετικοί αλγεβρικοί τρόποι έκφρασης μιας ποσότητας.
Μεικτοί αριθμοί. Απλοποίηση

 

Εργασίες

1. Για να φτιάξουν μια δόση τηγανίτες για 6 άτομα, ο Γιάννης και η Γαβριέλα θα χρειαστούν Εικόνα του φλιτζανιού αλεύρι και Εικόνα του φλιτζανιού γάλα. Yπολογίζω το γάλα και το αλεύρι που θα χρειαστούν για να φτιάξουν:

τη μισή δόση (... άτομα) 1 δόση (6 άτομα) τη διπλή δόση (... άτομα)
 • Εκτιμώ περίπου

...... φλ. αλεύρι

...... φλ. γάλα

Εικόνα φλ. αλεύρι

Εικόνα φλ. γάλα.

 • Εκτιμώ περίπου

...... φλ. αλεύρι

...... φλ. γάλα

 • Υπολογίζω με ακρίβεια:

 • Υπολογίζω με ακρίβεια:

1. Παρατηρώ τον πίνακα. Συμπληρώνω.

Εικόνα

 

 

Εικόνα

 • Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε κλάσματα για να εκφράσουμε συνήθως ποσότητες που δεν είναι ολόκληρες. Μια ποσότητα μπορώ να την εκφράσω με διαφορετικούς τρόπους (με λέξεις, με σχήμα ή με διαφορετικές μορφές αριθμών)
  Ενάμισι,
  Εικόνα
 • Όταν πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν ακέραιο αριθμό, το κλάσμα , μεγαλώνει. Παράδειγμα: Εικόνα
 • ΕικόναΌταν διαιρούμε τον αριθμητή ενός κλάσματος ή πολλαπλασιάζουμε τον παρονομαστή του με έναν ακέραιο αριθμό, το κλάσμα μικραίνει.
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.