Εικόνα Ποια μορφή αριθμών χρησιμοποιούμε συνήθως για να εκφράσουμε και να διαχειριστούμε μια ποσότητα;

Εικόνα

Η Ελένη πήγε με την αδερφή της για ψώνια. Είχε 240 € και ξόδεψε τα Εικόνα των χρημάτων της. Η αδερφή της είχε 220 € και ξόδεψε

τα Εικόνα των χρημάτων της.

 • Ποια κοπέλα ξόδεψε περισσότερα χρήματα;
  Εκτιμώ: ................................
 • Πόσο περισσότερο;
  Εκτιμώ: ................................
   
 • Υπολογίζω με ακρίβεια


Εικόνα

Συζητάμε στην τάξη τις στρατηγικές που χρησιμοποιήσαμε.

 • Ποια κοπέλα έχει περισσότερα χρήματα μετά τις αγορές της και πόσα;


Εργασίες

1. Η Ματίνα είχε 128 € στο πορτοφόλι της. Αγόρασε μια μπλούζα κι έδωσε το Εικόνα των χρημάτων της. Στη συνέχεια αγόρασε ένα παντελόνι κι έδωσε το Εικόνα από τα χρήματα που της έμειναν.

 • Πόσα χρήματα της περίσσεψαν;

 

 

 • Πώς μπορώ να εκφράσω με ένα σχήμα τα χρήματα που είχε αρχικά η Mατίνα;

Εικόνα

 • Tι μέρος του σχήματος αντιπροσωπεύουν: α) τα χρήματα που περίσσεψαν αρχικά στη Mατίνα, β) τα χρήματα που έμειναν τελικά στη Mατίνα.

Διαχείριση διαφορετικών μορφών αριθμών: μετατροπές από την μια μορφή στην άλλη,
νοεροί υπολογισμοί, αθροιστική ανάλυση.

 

2. O Τάκης και ο Παναγιώτης αγόρασαν ένα δώρο για τους γονείς τους που κόστιζε 42€. Πλήρωσαν μισά μισά. Αν ο Τάκης έδωσε τα Εικόνα από το χαρτζιλίκι του και ο Παναγιώτης τα Εικόνα από το δικό του, ποιο παιδί είχε πιο πολλά χρήματα αρχικά;

 • Εκτιμώ:
 • Κάνω ένα σκίτσο για να λύσω το πρόβλημα:

Εικόνα

 • Υπολογίζω με ακρίβεια πόσα χρήματα είχε ο καθένας:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν:

Εικόνα

 

Εικόνα

Όταν θέλω να εκφράσω ή να διαχειριστώ μια ποσότητα, μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικές μορφές αριθμών: ακέραιους, δεκαδικούς, κλασματικούς, μεικτούς.

Παραδείγματα:

 • 135 λεπτά, 1,35€, Εικόνα€, Εικόνα€, 1€ 35λ.
 • Εικόνα μπορώ να το γράψω Εικόνα, άρα ο αριθμός που λείπει είναι το 16.
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.