Στα κεφάλαια αυτά έμαθα:

1) Να διαχειρίζομαι κλάσματα και δεκαδικούς με διάφορες στρατηγικές.

α) Πολλαπλασιάζω και διαιρώ γρήγορα με 10, 100, 1.000.

1,40 εκ. x 100 = …….... εκ.

....... εκ. x 10 = 20 εκ. 370 χιλ.

....... μ. x 1.000 = 100.900.527 χιλ.

307 εκ. 100 χιλ. : 100= …….... εκ.

25.004.000 χιλ. : 10 = …….... εκ.

714 εκ. : 1.000 = …….... εκ.

β)

κλάσμα το συμπλήρωμά του αρχικό κλάσμα σε μορφή του δεκαδικού αριθμού
Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα  
Εικόνα Εικόνα  
Εικόνα Εικόνα  
Εικόνα Εικόνα  

γ) Εικόνα

δ) Εικόνα

Εμπέδωση-επέκταση των γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν στην ενότητα.

 

ε) Bρίσκω το μισό και το διπλάσιο της αρχικής ποσότητας κάθε φορά.

μισό αρχική ποσότητα διπλάσιο
Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα Εικόνα

2) Να βρίσκω το μέσο όρο.

Η κυρία Χρυσούλα έχει το κυλικείο του σχολείου. Oι εισπράξεις της αυτή την εβδομάδα ήταν:

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
148 € 154 € 160 € 138 € 163 €

Πόσες ήταν οι εισπράξεις κατά μέσο όρο αυτή την εβδομάδα; Eκτιμώ: ...................................

Yπολογίζω με ακρίβεια:

3) Να λύνω προβλήματα.

Αν τα Εικόνα του κιλού μέλι κοστίζουν 6­ €­, πόσο κοστίζει το 1,5 κιλό;

Εκτιμώ: Yπολογίζω με ακρίβεια:

Καταγράφω την προσωπική μου άποψη για τα κεφάλαια 14-21.

  • Mου έκανε εντύπωση: ........................................................................................................ ............................................................................................................................
  • Mε δυσκόλεψε πιο πολύ: .................................................................................................... ............................................................................................................................
  • Έμαθα πολύ καλά ........................................................................................................ ............................................................................................................................

4) ΕικόναΦτιάχνουμε ένα πρόβλημα που:

Εικόνα

- έχει δεκαδικούς και κλάσματα.

- μπορεί να λυθεί με 2 διαφορετικές στρατηγικές.

 

 

Εικόνα
  • 2 παίκτες ή 1-2 ομάδες

  • κομπιουτεράκι

  • 1 ζάρι

  • πιόνια χρωματιστά για κάθε παίκτη (φασόλια, ξηροί καρποί)

Εικόνα

Στόχος: Ξεκινάμε από την αφετηρία με 1.000 βαθμούς ο καθένας.Κερδίζει όποιος φτάσει στο τέρμα έχοντας τους περισσότερους βαθμούς.Όποιος φτάσει πρώτος, περιμένει και τους υπόλοιπους.

Εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.