Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
1. Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


Κωνσταντίνος Γούλας    Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής   Ιωάννα Κομνηνού


Θρησκευτικά


Αναζητώντας
την αλήθεια στη ζωή μας

  Στ' Δημοτικού  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Θρησκευτικά Στ' Δημοτικού
Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κωσταντίνος Γούλας, Εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννα Κομνηνού, Εκπαιδευτικός
ΚΡΙΤΕΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ηρακλής Ρεράκης, Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ιωαάννης Κάππος, Σχολικός Σύμβουλος
Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Μαρία Μίσσιου, Εικονογράφος - Σκιτσογράφος
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαρά Οικονομοπούλου, Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Γεώργιος Οικονόμου, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης, Εικαστικός Καλλιτέχνης
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ελληνικά Γράμματα Α.Ε., - «Multimedia A.E.»

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: "Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο"
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

Κωνσταντίνος Γούλας Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής Ιωάννα Κομνηνού

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Εικόνα

Θρησκευτικά Στ' Δημοτικού
Αναζητώντας την αλήθεια στη ζωή μας

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Κεφάλαιο Α': Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας

1.      Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια
2.      Η προσέγγιση της αλήθειας: Μια βασανιστική αλλά και συναρπαστική περιπλάνηση
3.      Ο Χριστός είπε: "Εγώ είμαι η Αλήθεια"
4.      Μία συνάντηση με την αλήθεια

Κεφάλαιο Β΄: Η αλήθεια καταγράφεται

5.      Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας
6.      Ησαϊας: Ο προφήτης που μίλησε για την Αλήθεια
7.      Ψαλμοί: Ποιήματα αναζήτησης και έκφρασης της αληθινής ζωής
8.      Το βιβλίο της Αλήθειας στη Θεία Λατρεία

Κεφάλαιο Γ΄: Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός

9.       Η αλήθεια είναι πολύτιμη
10.      Και οι δύο προσεύχονταν αλλά
11.      Να συγχωρούμε τους άλλους
12.      Προσέχουμε πάντοτε όσα λέμε;
13.      Η Επί του Όρους ομιλία
14.      Όταν λέμε πάντα την αλήθεια
15.      Χτίζουμε τη ζωή μας σε γερά θεμέλια

Κεφάλαιο Δ΄: Ποιος αγρυπνά για την αλήθεια

16.      Η Εκκλησία ως κιβωτός φυλάει την αλήθεια
17.      Τα σχίσματα τραυματίζουν την ενότητα των χριστιανών
18.      Οι αιρέσεις νοθεύουν την εκκλησία
19.      Οι Σύνοδοι της Εκκλησίας μεριμνούν για τη διάσωση της χριστιανικής αλήθειας
20.      Η αποσαφήνιση της αλήθειας για τις εικόνες
21.      Το Σύμβολο της Πίστεως: Βασικές αλήθειες με λίγα λόγια

Κεφάλαιο Ε΄: Ζώντας μαζί με την αλήθεια

22.      Στην Εκκλησία ζούμε την αδελφοσύνη
23.      Η αλήθεια είναι φως
24.      Η αλήθεια εκφράζεται με ύμνους στη λατρεία
25.      Μετανιώνω και συμφιλιώνομαι αληθινά
26.      Ευχέλαιο: Για την υγεία του σώματος και της ψυχής
27.      Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα
28.      Η Ορθόδοξη Παράδοση
29.      Γνωριμία με τους Ορθοδόξους άλλων χωρών

Κεφάλαιο Στ΄: Ετερόδοξοι και αλλόθρησκοι

30.      Μια πρώτη γνωριμία με τους Ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς
31.      Μια πρώτη γνωριμία με τους Ευαγγελικούς χριστιανούς (Προτεστάντες)
32.      Η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το Σάββατο
33.      Η προσευχή των μουσουλμάνων στο τζαμί την Παρασκευή

Κεφάλαιο Ζ΄: Επίκαιρα θέματα

34.      Γρηγόριος ο Θεολόγος
35.      Ο Ακάθιστος Ύμνος
36.      Το Άγιον Όρος
37.      Ένα περιστατικό από τη δράση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Γλωσσάριο


Κατάλογος Εικόνων