Ιστορία ΣΤ΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
12.Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Βιβλιογραφία  

Βιβλιογραφία

 
 
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Για την εικονογράφηση χρησιμοποιήθηκαν

Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη & Γιώργος Μαργαρίτης, Το Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, Υπουργείο Αιγαίου & Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2002.

Δήμος Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη του 1912 μέσα από τα σχέδια της Θάλειας Φλωρά-Καραβία, Θεσσαλονίκη 1991.

Δήμος Θεσσαλονίκης, Οι ζωγράφοι των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, Θεσσαλονίκη 2006.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ι'-ΙΣΤ' (1453-σήμερα), εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974-2000.

Ιστορία των Ελλήνων, τόμ. 8-14, εκδόσεις Δομή, Αθήνα 2006.

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τόμ. 1-10, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.

Μεγάλοι ζωγράφοι, εκδόσεις εφημερίδας Καθημερινή, Αθήνα 2006.

Μουσεία του κόσμου, εκδόσεις εφημερίδας Καθημερινή, Αθήνα 2007.

National Geographic, 1821. Ο ξεσηκωμός του Γένους. Ιστορικό και οπτικοακουστικό λεύκωμα, Αθήνα 2009.

Μιλτιάδης Παπανικολάου (επιμ.), Οι τοιχογραφίες του Μεγάρου της Βουλής, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2007.

Περιοδικό Ιστορικά της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας.

Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Ευριδίκη Α. Αμπατζή, Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος - 21ος αιώνας, Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2006 καθώς και διάφορες πηγές του Διαδικτύου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Χ. Αγγελομάτης, Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας (Το έπος της Μικράς Ασίας), εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1971.

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, Διδαχές και βιογραφία (εκδ. Ιω. Μενούνος), εκδόσεις Τήνος, Αθήνα 1979.

Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1983.

Σπ. Ασδραχάς (κ.ά.), Ελληνική Οικονομική Ιστορία (ΙΕ'-ΙΘ' αι.), τόμ. Α'-Β', Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003.

Απ. Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1948.

Απ. Βακαλόπουλος, Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ως κορυφαία φάση των αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσαλονίκη 1985.

Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1987.

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμ. 1-8, Θεσσαλονίκη 1961-1988.

Ι. Βασδραβέλλης, Αρματολοί και κλέφτες εις την Μακεδονίαν, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1970.

Θ. Βερέμης - Β. Κρεμμυδάς, Ο σύγχρονος κόσμος, εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1982.

Θ. Βερέμης - Γ. Γουλιμή (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (Κοινωνία - Οικονομία), εκδόσεις Γνώση, Αθήνα 1989.

Θ. Βερέμης - Ιω. Κολιόπουλος, Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2006.

Τ. Βουρνάς, Φιλική Εταιρία, εκδόσεις Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1965.

Λ. Βρανούσης, Ρήγας, εκδόσεις Αετός, Αθήνα 1953.

 
Βιβλιογραφία  

S. Berstein & P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόμοι 3, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

Σπ. Βρυώνης, Ο μηχανισμός της καταστροφής: το τουρκικό πογκρόμ της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955 και ο αφανισμός της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2007.

Γ. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις...», εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.

Τ. Γριτσόπουλος, Τα Ορλωφικά, εκδόσεις Μνημοσύνη, Αθήνα 1967.

D. Dakin, Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1983.

D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, μετάφραση: Α. Ξανθοπούλου, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1989.

Β. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1977.

Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, τόμοι 2, εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2006.

Αλ. Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1996.

Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Ρωμαντισμός, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1982.

Κ.Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1998.

Δ. Ζακυθηνός, Η Τουρκοκρατία. Εισαγωγή εις την νεωτέραν ιστορίαν του Ελληνισμού, Αθήνα 1957.

Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση, συλλογικό έργο, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1984.

Η Ελλάδα 1936-1944. Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση, συλλογικό έργο, Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1989.

Η Έξοδος. Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων, τόμ. Α'-Β', Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980-1982.

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Η ελληνική παροικία της Τεργέστης (1751-1830), τόμ. 1-2, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Αθήνα 1986.

Π.Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, μετάφραση: Στέλλα Νικολούδη, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1999.

Δ. Κόκκινος, Η Ελληνική Επανάστασις, τόμ. Α'-ΙΒ', εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 1956-1960.

Ιω. Κολιόπουλος, Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 1789-1945. Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.

Ιω. Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τόμ. 1-2, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2000-2002.

Ελένη Κούκου, Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1980.

Γ. Λεονταρίτης, Ελληνική εμπορική ναυτιλία 1453-1850, εκδόσεις Μνήμων, Αθήνα 1987.

Εμ. Πρωτοψάλτης, Η Φιλική Εταιρεία, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 1964.

Ι.Α. Πετρόπουλος - Αικ. Κουμαριανού, Η θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Οθωνική περίοδος 1833-1843, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1982.

S. Runciman, Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία, μετάφραση: Ν. Παπαρρόδου, εκδόσεις Μπεργαδή, Αθήνα 1979.

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1900-1945, εκδόσεις Εστία, Αθήνα 1992.

Κ. Σβολόπουλος, Η ελληνική εξωτερική πολιτική, 1945-1981, εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2001.

 
 
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ν. Σβορώνος, Επισκόπηση Νεοελληνικής Ιστορίας, εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1985.

Ν. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2004.

Ε. Σκοπετέα, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, εκδόσεις Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

Ιω. Χασιώτης, Επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής Διασποράς, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1993.

Ιω. Χασιώτης, Μεταξύ Οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης. Ο ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001.

Ευ. Χατζηβασιλείου, Εισαγωγή στην ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2001.

G. Hering, Οικουμενικό Πατριαρχεία και Ευρωπαϊκή Πολιτική (1620-1638), μετάφραση: Δ. Κούρτοβικ, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1992.

Β. Ψιμούλη, Σούλι και Σουλιώτες, Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., Αθήνα 1998.

 

Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων/ ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

εικόνα