Αρχικοί χρόνοι των ρημάτων

cădo & caedo

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ cădo ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ caedo
cădo, cecĭdi, casum, cadĕre, 3
= πέφτω 20Π,43

caedo, cecīdi, caesum, caedĕre, 3
= κόβω 20Π

occĭdo
(=πέφτω)

occīdo, -cīdi, -cīsum, cīdĕre, 3
(ob + caedo) = σκοτώνω 16,20Π

[Λεξιλόγιο]