Φυσική ( Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) - Βιβλίο Μαθητή old
Φυσική 1-2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1
Εικόνα
  • Απλή αρμονική ταλάντωση
  • Ηλεκτρικές ταλαντώσεις
  • Φθίνουσες ταλαντώσεις
  • Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
  • Σύνθεση ταλαντώσεων
  • Σύνοψη
  • Ασκήσεις
 
1-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε προηγούμενες τάξεις ασχοληθήκαμε με δυο περιοδικά φαινόμενα, την ομαλή κυκλική κίνηση και την απλή αρμονική ταλάντωση.

Στην ενότητα αυτή θα επεκτείνουμε την έννοια «ταλάντωση» για να συμπεριλάβουμε και τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

Θα εξετάσουμε επίσης τις ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται -τις φθίνουσες ταλαντώσεις- και τις ταλαντώσεις στις οποίες προσφέρουμε ενέργεια στο σώμα που ταλαντώνεται -τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

Τέλος θα ασχοληθούμε και με την περίπτωση που το σώμα συμμετέχει σε περισσότερες από μια ταλαντώσεις (σύνθετες ταλαντώσεις).