Αρχές Λογιστικής - Βιβλίο Μαθητή
3.7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4.2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
4
Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών
κεφάλαιο
τέταρτο
4.1.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Από την ανάλυση των οικονομικών πράξεων του προηγουμένου παραδείγματος παρατηρήσαμε ότι από ένα λογιστικό γεγονός μεταβάλλονται τουλάχιστον δύο λογαριασμοί.

Ας αναλύσουμε ένα απλό λογιστικό γεγονός, π.χ. αγορά εμπορευμάτων αντί 5.000 Ευρώ με πίστωση με τη βοήθεια ενός πίνακα.

Εικόνα

Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά, τα 3.000 Ευρώ με πίστωση και τα υπόλοιπα 5.000 Ευρώ με έκδοση συναλλαγματικών, που αποδέχθηκε ο πελάτης, θα είναι:.

Εικόνα

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ακόμη ότι σε κάθε λογιστικό γεγονός το άθροισμα των ποσών των χρεώσεων είναι ίσο με το άθροισμα των ποσών πιστώσεων.

Αυτές οι διαπιστώσεις δίνουν τα χαρακτηριστικά της διαγραφικής μεθόδου.

Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος λοιπόν είναι η καταγραφή των μεταβολών που προέρχονται από ένα λογιστικό γεγονός, όπου κινούνται δύο τουλάχιστο λογαριασμοί από τους οποίους ένας ή περισσότεροι χρεώνονται και ένας ή περισσότεροι πιστώνονται και το άθροισμα των ποσών των χρεώσεων είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των ποσών των πιστώσεων.