Σύρετε τα σύμβολα στη σωστή θέση για να φτιάξετε το υπόμνημα του χάρτη.