Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής (Α-Β-Γ Γυμνασίου)
Α Β Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ NΕΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ
A'- B'- Γ' ΓYMNAΣIOY

Α

α-
ά- α-
αβαθής α-
αβαθώς α-
αβασάνιστα α-
αβασάνιστος α-
αβασίλευτος α-
αβάσιμα α-
αβάσιμος α-
αβάσταχτα α-
αβάσταχτος α-
άβατο άβατος
άβατος
αβάφτιστος α-
άβγαλτος α-
*αβγό αυγό
αβέβαια α-
αβέβαιος α-
αβεβαιότητα α-
αβίαστα α-
αβίαστος α-
αβιταμίνωση α-
αβίωτος α-
αβλαβής α-
αβλαβώς α-
αβοήθητα α-
αβοήθητος α-
άβολα α-
άβολος α-
άβουλα α-
αβουλία α-
άβουλος α-
αβρά αβρός
άβραστος α-
άβρεχτος α-
αβρός
αβρότητα αβρός
αβυσσαλέα άβυσσος
αβυσσαλέος άβυσσος
άβυσσος
αγαθά αγαθός
αγαθό αγαθός
αγαθοποιός -ποιώ
αγαθός
αγαθοσύνη αγαθός
αγαθότητα αγαθός
αγαθοφέρνω σχ. φέρνω
αγαλλιάζω αγαλλίαση
αγαλλίαση
αγάλλομαι αγαλλίαση
άγαλμα
αγαλματένιος άγαλμα
αγαλματίδιο άγαλμα
αγαλμάτινος άγαλμα
άγαμος α-
αγανάκτηση αγανακτώ
αγανακτώ
αγανάχτηση αγανακτώ
αγαναχτώ αγανακτώ
αγάπη
αγαπησιάρης αγάπη
αγαπησιάρικα αγάπη
αγαπητικιά αγάπη
αγαπητικός αγάπη
αγαπητός αγάπη
αγαπώ αγάπη
αγγειοπλάστης σχ. πλάθω
αγγελία
αγγελιαφόρος αγγελιοφόρος
αγγελικά άγγελος
αγγελικός άγγελος
αγγελιοφόρος
άγγελος
άγγιγμα αγγίζω
αγγίζω
αγέλαστος α-
αγέλη
αγένεια αγενής
αγενής
αγέννητος α-
αγενώς αγενής
αγέραστος α-
αγέρωχα αγέρωχος
αγέρωχος
άγευστος α-
αγεφύρωτος
άγια άγιος
αγιάζω άγιος
αγίασμα άγιος
αγιασμός άγιος
αγιάτρευτος α-
αγίνωτος α-
αγιογράφηση αγιογραφία
αγιογραφία
αγιογράφος αγιογραφία
άγιος
αγιοσύνη άγιος
αγιότητα άγιος
αγκάθι
αγκάθινος αγκάθι
αγκαθωτός αγκάθι
αγκάλη αγκαλιά
αγκαλιά
αγκαλιάζω αγκαλιά
αγκάλιασμα αγκαλιά
αγκύλη
άγκυρα
αγκυροβόλημα άγκυρα
αγκυροβόληση άγκυρα
αγκυροβολώ άγκυρα
αγκώνας
αγκωνιά αγκώνας
άγλυκος α-
αγνά αγνός
άγνοια αγνοώ
αγνοούμενη αγνοώ
αγνοούμενος αγνοώ
αγνός
αγνότητα αγνός
                   αγνοώ
          αγνώμονας α-
         αγνωμοσύνη α-
              αγνωμοσύνη
 αγνώμων αγνωμοσύνη
          αγνώριστος α-
    άγνωστο άγνωστος
                άγνωστος
                  άγονος
                   αγορά
        αγοράζω αγορά
     αγοραστής αγορά
    αγοραστικά αγορά
   αγοραστικός αγορά
αγοραστικότητα αγορά
    αγοράστρια αγορά
                    αγόρι
     αγορίστικα αγόρι
    αγορίστικος αγόρι
     αγουρίδα άγουρος
                 άγουρος
   αγουρωπός άγουρος
         αγράμματος α-
             άγραφος α-
            άγραφτος α-
           άγρια άγριος
        αγριάδα άγριος
        αγρίεμα άγριος
        αγριεύω άγριος
                   άγριος
      αγριότητα άγριος
        αγριωπά άγριος
       αγριωπός άγριος
          αγρίως άγριος
αγρός
αγρότης αγρός
αγροτιά αγρός
αγροτικό αγρός
αγροτικός αγρός
αγρότισσα αγρός
άγρυπνα άγρυπνος
αγρυπνία άγρυπνος
αγρύπνια άγρυπνος
άγρυπνος
αγρυπνώ άγρυπνος
αγύμναστος α-
αγχιστεία
άγχος
αγχώδης άγχος
αγχώνω άγχος
αγχωτικά άγχος
αγχωτικός άγχος
αγωγή
αγώγιμος αγωγός
αγωγιμότητα αγωγός
αγωγός
αγώνας
αγωνία
αγωνίζομαι αγώνας
αγώνισμα αγώνας
αγωνιστής αγώνας
αγωνιστικά αγώνας
αγωνιστικός αγώνας
αγωνιστικότητα αγώνας
αγωνίστρια αγώνας
αγωνιώ αγωνία
αγωνιώδης αγωνία
αγωνιωδώς αγωνία
αδάμαστος α-
άδεια
αδειάζω άδειος
αδειανός άδειος
άδειος
αδέκαστα αδέκαστος
αδέκαστος
αδελφή αδελφός
αδέλφι αδελφός
αδελφικά αδελφός
αδελφικός αδελφός
αδελφός
αδελφοσύνη αδελφός
αδελφότητα αδελφός
αδελφώνω αδελφός
αδένας
αδέξια α-
αδέξια αδέξιος
αδέξιος α-
αδέξιος
αδεξιότητα αδέξιος
αδερφή αδελφός
αδέρφι αδελφός
αδερφικά αδελφός
αδερφικός αδελφός
αδερφός αδελφός
αδερφοσύνη αδελφός
αδέρφωμα αδελφός
αδερφώνω αδελφός
αδέσμευτος α-
αδέσποτος
άδετος α-
αδημιούργητος α-
αδημοσίευτος α-
αδιάβαστος
αδιάβατος α-
αδιάβλητα α-
αδιάβλητος α-
αδιάβροχο α-
αδιαβροχοποιώ -ποιώ
αδιάβροχος α-
αδιαθεσία αδιάθετος
αδιάθετος
αδιαθετώ αδιάθετος
αδιαίρετο α-
αδιαίρετος α-
αδιάκοπα αδιάκοπος
αδιάκοπος
αδιακρισία αδιάκριτος
αδιάκριτα αδιάκριτος
αδιάκριτος
αδιακρίτως αδιάκριτος
αδιάλειπτος α-
αδιαλείπτως α-
αδιάλλακτα αδιάλλακτος
αδιάλλακτος
αδιαλλαξία αδιάλλακτος
αδιάλυτος α-
αδιαμαρτύρητα α-
αδιαμφισβήτητα αδιαμφισβήτητος
αδιαμφισβήτητος
αδιανόητος α-
αδιάντροπα α-
αδιάντροπος α-
αδιάρρηκτα α-
αδιάρρηκτος α-
αδιάσειστα α-
αδιάσειστος α-
αδιάσπαστος α-
αδιαφάνεια α-
αδιαφανής α-
αδιαφανώς α-
αδιάφθορος α-
αδιαφιλονίκητα αδιαφιλονίκητος
αδιαφιλονίκητος
αδιάφορα αδιάφορος
αδιαφορία αδιάφορος
αδιάφορος
αδιαφορώ αδιάφορος
αδιαχώρητο
αδιάψευστος α-
αδιέξοδο αδιέξοδος
αδιέξοδος
άδικα άδικος
αδικαιολόγητα α-
αδικαιολόγητος α-
αδίκημα άδικος
αδικία άδικος
άδικο άδικος
άδικος
αδικώ άδικος
αδίκως άδικος
αδιόρατος α-
αδιόρθωτα αδιόρθωτος
αδιόρθωτος
αδίστακτα α-

αδίστακτος α-
αδίσταχτα α-
αδίσταχτος α-
αδόκιμα α-
αδόκιμος α-
άδολα α-
άδολος α-
αδόμητος α-
άδοξα άδοξος
άδοξος
αδούλωτος α-
αδρά αδρός
αδράνεια αδρανής
αδρανής
αδρανώ αδρανής
αδρός
αδρώς αδρός
αδυναμία
αδύναμος αδυναμία
αδυνατίζω αδύνατος
αδυνάτισμα αδύνατος
αδύνατος
αδυνατώ
άδυτο
αεικίνητο αεικίνητος
αεικίνητος
αέρας
αεράτος αέρας
άεργος σχ. ανεργία
αερίζω αέρας
αέρινος αέρας
αέριο αέριος
αέριος
αεριούχος αέριος
αερισμός αέρας
αεριώδης αέριος
αερογέφυρα
αεροδρόμιο
αεροδυναμικά αεροδυναμική
αεροδυναμική
αεροδυναμικός αεροδυναμική
αεροπειρατεία
αεροπειρατής αεροπειρατεία
αεροπειρατίνα αεροπειρατεία
αεροπλάνο
αεροπορία αεροπόρος
αεροπορικός αεροπόρος
αεροπορικώς αεροπόρος
αεροπορίνα αεροπόρος
αεροπόρος
αερόσακος
αερόστατο
αεροστεγής
αεροστεγώς αεροστεγής
αεροσυνοδός
αετίνα αετός
αετός
αζημίωτο α-
αζήτητος α-
αζύγιστος α-
αζύμωτος α-
άζωτο
αζωτούχος άζωτο
αηδής αηδία
αηδία
αηδιάζω αηδία
αηδιαστικά αηδία
αηδιαστικός αηδία
αηδώς αηδία
*αητός αϊτός
αήττητος α-
άηχος α-
αθανασία αθάνατος
Αθάνατοι αθάνατος
αθάνατος
αθέατος
αθεϊσμός α-
αθεϊστής α-
άθελα α-
αθέλητος α-
αθέμιτα α-
αθέμιτος α-
άθεος α-
αθεράπευτος α-
αθέτηση αθετώ
αθετώ
αθεώρητος α-
άθικτος
άθλημα
άθληση άθλημα
αθλητής άθλημα
αθλητικά άθλημα
αθλητικός άθλημα
αθλητισμός άθλημα
αθλήτρια άθλημα
άθλια άθλιος
άθλιος
αθλιότητα άθλιος
αθλίως άθλιος
άθλος
αθλούμαι άθλημα
αθόρυβος α-
άθραυστος α-
άθρησκος α-
αθροίζω
άθροιση αθροίζω
άθροισμα αθροίζω
αθροιστικά αθροίζω
αθροιστικός αθροίζω
αθώα αθώος
αθώος
αθωότητα αθώος
αθωώνω αθώος
αθώωση αθώος
αθωωτικά αθώος
αθωωτικός αθώος
αιγόκερος
αιγόκερως αιγόκερος
αιθέρας
αιθέρια αιθέρας
αιθέριος αιθέρας
αίθουσα
αίθριος
αίμα
αιματηρός αίμα
αιμάτινος αίμα
αιματώδης αίμα
αιμάτωμα αίμα
αιματώνομαι αίμα
αιμοβόρος
αιμοδοσία αιμοδότης
αιμοδότης
αιμοδοτικός αιμοδότης
αιμοδότρια αιμοδότης
αιμορραγία
αιμορραγικός αιμορραγία
αιμορραγώ αιμορραγία
αίνιγμα
αινιγματικά αίνιγμα
αινιγματικός αίνιγμα
αινιγματικότητα αίνιγμα
άιντε άντε
αιολικός1
αιολικός2
αίρεση
αιρετικά αίρεση
αιρετικός αίρεση
αιρετός αίρεση
αίρω
αισθάνομαι
αίσθημα
αισθηματίας αίσθημα
αισθηματικός αίσθημα
αίσθηση
αισθητά αίσθηση
αισθητήριο αίσθηση
αισθητήριος αίσθηση
αισθητικά αισθητική1
αισθητική1
αισθητική2
αισθητικός αισθητική2
αισθητικός1 αίσθηση
αισθητικός2 αισθητική1
αισθητικός3 αισθητική2
αισθητός αίσθηση
αίσια αίσιος
αισιόδοξα αισιοδοξία
αισιοδοξία
αισιόδοξος αισιοδοξία
αισιοδοξώ αισιοδοξία
αίσιος
αισίως αίσιος
αίσχος
αισχρά αισχρός
αισχροκέρδεια
αισχροκερδής αισχροκέρδεια
αισχρός
αισχρότητα αισχρός
αίτημα αίτηση
αίτηση
αιτία
αιτιακός αιτία
αίτιο αιτία
αιτιολόγηση αιτιολογώ
αιτιολογία αιτιολογώ
αιτιολογικός αιτιολογώ
αιτιολογώ
αίτιος αιτία
αιτιώδης αιτία
αϊτός αετός
αιτούμαι αίτηση
αιτούσα αίτηση
αιτών αίτηση
αιφνίδια αιφνιδιάζω
αιφνιδιάζω
αιφνιδιασμός αιφνιδιάζω
αιφνίδιος αιφνιδιάζω
αιφνιδίως αιφνιδιάζω
αιχμαλωσία αιχμάλωτος
αιχμαλωτίζω αιχμάλωτος
αιχμάλωτος
αιχμή
αιχμηρός αιχμή
αιχμηρότητα αιχμή
αιώνας
αιώνια αιώνας
αιώνιος αιώνας
αιωνιότητα αιώνας
αιωνίως αιώνας
αιωνόβιος αιώνας
αιώρηση αιωρούμαι
αιωρούμαι
ακαδημαϊκά ακαδημία
ακαδημαϊκός ακαδημία
ακαδημία
ακαθάριστος α-
ακαθαρσία α-
ακάθαρτος α-
ακαθόριστος α-
άκαιρος α-
άκακος α-
ακάματα ακάματος
ακαμάτης
ακαμάτισσα ακαμάτης
ακάματος
ακαμάτρα ακαμάτης
άκαμπτα α-
άκαμπτος α-
ακαμψία α-
ακάνθινος αγκάθι
ακανθώδης αγκάθι
ακανόνιστος α-
άκαρπος α-
ακατάβλητα α-
ακατάβλητος α-
ακατάδεκτος α-
ακατάδεχτος α-
ακατάληπτα α-
ακατάληπτος α-
ακαταμάχητος α-
ακατανίκητος α-
ακατανόητος α-
ακατάπαυστος α-
ακαταπόνητος α-
ακαταστασία ακατάστατος
ακατάστατα ακατάστατος
ακατάστατος
ακατοίκητος α-
ακατονόμαστος α-
ακατόρθωτος α-
ακέραια ακέραιος
ακέραιος
ακεραιότητα ακέραιος
άκεφος α-
ακήρυκτος α-
ακήρυχτος α-
ακίνδυνος α-
ακινησία ακίνητος
ακίνητο ακίνητος
ακινητοποιώ -ποιώ
ακίνητος
άκληρος α-
ακλόνητος α-
ακμάζω ακμή
ακμαίος ακμή
ακμή
ακοή ακούω
ακοινώνητος α-
ακολουθία ακολουθώ
ακόλουθος ακολουθώ
ακολουθώ
ακολούθως ακολουθώ
ακόμα ακόμη
ακόμη
ακονίζω
άκοπα άκοπος2
άκοπος1
άκοπος2
ακούγεται ακούω
ακούγομαι ακούω
ακουμπώ
ακούνητος α-
ακούραστος α-
άκουσμα ακούω
ακουστά ακούω
ακουστικά ακούω
ακουστική ακούω
ακουστικό ακούω
ακουστικός ακούω
ακουστικότητα ακούω
ακουστός ακούω
ακούω
ακραία άκρο
ακραίος άκρο
άκρη
ακριανός άκρη
ακριβά ακριβός
ακριβαίνω ακριβός
ακρίβεια1 ακριβής
ακρίβεια2 ακριβός
ακριβής
ακριβός
ακριβώς ακριβής
ακρινός άκρη
άκριτα α-
άκριτος α-
άκρο
άκρος άκρο
άκρως άκρο
ακρωτήρι ακρωτήριο
ακρωτήριο
ακτή
ακτίνα
ακτινοβόληση ακτινοβολώ
ακτινοβολία ακτινοβολώ
ακτινοβόλος ακτινοβολώ
ακτινοβολώ
άκτιστος α-
ακυβέρνητος α-
άκυρος
ακυρότητα άκυρος
ακυρώνω άκυρος
ακύρωση άκυρος
ακυρωτικά άκυρος
ακυρωτικός άκυρος
αλαζόνας
αλαζονεία αλαζόνας
αλαζονικά αλαζόνας
αλαζονικός αλαζόνας
αλάθητο α-
αλάνθαστα α-
αλάνθαστος α-
αλάτι
αλατίζω αλάτι
αλάτισμα αλάτι
άλγεβρα
αλγεβρικά άλγεβρα
αλγεβρικός άλγεβρα
αλείβω αλείφω
αλείφω
αλήθεια
αληθεύω αλήθεια
αληθής αλήθεια
αληθινά αλήθεια
αληθινός αλήθεια
αληθώς αλήθεια
αλητάκι αλήτης
αλητάκος αλήτης
αλητεία αλήτης
αλητεύω αλήτης
αλήτης
αλήτισσα αλήτης
αλιεία αλιεύω
αλιευτικό αλιεύω
αλιευτικός αλιεύω
αλιεύω
αλίμονο
αλκοόλ
αλκοόλη αλκοόλ
αλκοολική αλκοόλ
αλκοολικιά αλκοόλ
αλκοολικός αλκοόλ
αλκοολισμός αλκοόλ
αλκοολούχος αλκοόλ
αλλά
αλλαγή αλλάζω
άλλαγμα αλλάζω
αλλάζω
αλλαξιά αλλάζω
αλλεργία
αλλεργικά αλλεργία
αλλεργικός αλλεργία
αλλεργιογόνος αλλεργία
αλληγορία
αλληγορικά αλληγορία
αλληγορικός αλληγορία
αλληθωρίζω αλλήθωρος
αλληθώρισμα αλλήθωρος
αλλήθωρος
αλληλ- αλληλο-
αλληλεγγύη
αλληλέγγυος αλληλεγγύη
αλληλένδετος αλληλο-
αλληλεξάρτηση αλληλο-
αλληλεξαρτώμαι αλληλο-
αλληλεπιδρώ αλληλο-
αλληλο-
αλληλό- αλληλο-
αλληλογραφία αλληλογραφώ
αλληλογραφώ
αλληλοεκτίμηση αλληλο-
αλληλοεξόντωση αλληλο-
αλληλοθαυμασμός αλληλο-
αλληλοκατηγορούμαι αλληλο-
αλληλοσεβασμός αλληλο-
αλληλοσπαραγμός αλληλο-
αλληλόχρεος αλληλο-
αλλήλων αντωνυμία - Λόγιες αντωνυμίες
αλλιώς
αλλιώτικα αλλιώς
αλλιώτικος αλλιώς
άλλο άλλος
αλλοδαπή1 αλλοδαπός
αλλοδαπή2 αλλοδαπός
αλλοδαπός
άλλοθι
*αλλοίθωρος αλλήθωρος
*αλλοίμονο αλίμονο
αλλοιώνω
*αλλοιώς αλλιώς
αλλοίωση αλλοιώνω
άλλος
άλλοτε
αλλοτινός άλλοτε
αλλοτριώνω
αλλοτρίωση αλλοτριώνω
αλλοτριωτικά αλλοτριώνω
αλλοτριωτικός αλλοτριώνω
αλλού
άλλωστε
άλμα
αλματώδης άλμα
αλματωδώς άλμα
αλμυρά αλμυρός
αλμύρα αλμυρός
αλμυρίζω αλμυρός
αλμυρός
άλογο
αλοιφή αλείφω
άλτης άλμα
αλτικός άλμα
άλτρια άλμα
αλύπητα α-
αλυσίδα
αλυσιδωτά αλυσίδα
αλυσιδωτός αλυσίδα
άλυτος α-
αλφαβήτα αλφάβητο
αλφαβητικά αλφάβητο
αλφαβητικός αλφάβητο
αλφαβητικώς αλφάβητο
αλφαβητισμός αλφάβητο
αλφάβητο
αλφάβητος αλφάβητο
αλώνω άλωση
άλωση
άμα
αμάθεια α-
αμαθής α-
αμαξοστοιχία
αμαρτάνω
αμάρτημα αμαρτάνω
αμαρτία αμαρτάνω
αμαρτωλά αμαρτάνω
αμαρτωλός αμαρτάνω
άμαχος α-
άμβλυνση αμβλύς
αμβλύνω αμβλύς
αμβλύς
άμβωνας
αμείβω
αμείλικτα αμείλικτος
αμείλικτος
αμείφθηκα αμείβω
αμέλεια αμελώ
αμελής αμελώ
αμελητέος αμελώ
αμελώ
αμελώς αμελώ
άμεμπτα α-
άμεμπτος α-
αμερόληπτα αμερόληπτος
αμερόληπτος
αμεροληψία αμερόληπτος
άμεσα άμεσος
άμεσος
αμεσότητα άμεσος
αμέσως άμεσος
αμετάβλητος α-
αμετανόητος α-
αμετάπειστος α-
αμήχανα αμήχανος
αμηχανία αμήχανος
αμήχανος
αμιγής
αμιγώς αμιγής
αμίλητος α-
άμιλλα
αμιλλώμαι άμιλλα
άμμος
αμμουδιά άμμος
αμμώδης άμμος
αμνησία
*αμνηστεία αμνηστία
αμνήστευση αμνηστία
αμνηστευτικός αμνηστία
αμνηστεύω αμνηστία
αμνηστία
αμοιβαία αμοιβαίος
αμοιβαίος
αμοιβαιότητα αμοιβαίος
αμοιβαίως αμοιβαίος
αμοιβή αμείβω
άμοιρος α-
άμυαλος α-
αμυγδαλή
αμυγδαλιά
αμυγδαλίτιδα αμυγδαλή
αμύγδαλο αμυγδαλιά
αμυγδαλωτό αμυγδαλιά
αμυγδαλωτός αμυγδαλιά
αμυδρά αμυδρός
αμυδρός
αμυδρώς αμυδρός
αμύητος α-
άμυλο
αμυλούχος άμυλο

άμυνα αμύνομαι
αμύνομαι
αμυντικά αμύνομαι
αμυντικός αμύνομαι
αμφιβάλλω
αμφίβιο αμφίβιος
αμφίβιος
αμφίβολα αμφιβάλλω
αμφιβολία αμφιβάλλω
αμφίβολος αμφιβάλλω
αμφιβόλως αμφιβάλλω
αμφίεση
αμφιρρεπής
αμφίρροπος
αμφισβήτηση αμφισβητώ
αμφισβητήσιμος αμφισβητώ
αμφισβητίας αμφισβητώ
αμφισβητώ
αμφισημία αμφίσημος
αμφίσημος
αμφότεροι αντωνυμία - Λόγιες αντωνυμίες αν
αν και αν-1 α-
άν-1 α-
αν-2 ανα-2
άν-2 ανα-2
ανά πρόθεση - Λόγιες προθέσεις
ανα-1 α-
ανά-1 α-
ανα-2
ανά-2 ανα-2
αναβαθμίζω
αναβάθμιση αναβαθμίζω
αναβαθμολογώ ανα-2
αναβάλλω
ανάβαση ανεβαίνω
αναβιώνω
αναβίωση αναβιώνω
αναβλητικά αναβάλλω
αναβλητικός αναβάλλω
αναβολή αναβάλλω
αναβολικά αναβολικός
αναβολικός
αναβροχιά α-
ανάβω
αναγγελία αναγγέλλω
αναγγέλλω
αναγέννηση αναγεννώ
αναγεννησιακός αναγεννώ
αναγεννώ
αναγκάζω ανάγκη
αναγκαίος ανάγκη
αναγκαιότητα ανάγκη
αναγκαστικά ανάγκη
αναγκαστικός ανάγκη
ανάγκη
ανάγλυφα ανάγλυφος
ανάγλυφο ανάγλυφος
ανάγλυφος
αναγνωρίζω
αναγνώριση αναγνωρίζω
αναγνωρίσιμος αναγνωρίζω
αναγνωριστικά αναγνωρίζω
αναγνωριστικός αναγνωρίζω
ανάγνωση
αναγνώσιμος ανάγνωση
αναγνωσιμότητα ανάγνωση
ανάγνωσμα ανάγνωση
αναγνωστήριο ανάγνωση
αναγνώστης ανάγνωση
αναγνωστικό ανάγνωση
αναγνωστικός ανάγνωση
αναγνώστρια ανάγνωση
ανάγωγα ανάγωγος
ανάγωγος
αναδασώνω ανα-2
αναδάσωση ανα-2
αναδεικνύω
ανάδειξη αναδεικνύω
αναδημιουργώ ανα-2
αναδίδω
αναδιοργανώνω ανα-2
ανάδοχος
αναδύομαι ανα-2
ανάδυση ανα-2
αναζήτηση αναζητώ
αναζητώ
ανάθεση αναθέτω
αναθέτω
αναθρεμμένος ανατρέφω
αναθρέφω ανατρέφω
αναίδεια αναιδής
αναιδέστερος αναιδής
αναιδής
αναιδώς αναιδής
αναίρεση αναιρώ
αναιρώ
αναισθησία αναίσθητος
αναισθητικό αναίσθητος
αναισθητικός αναίσθητος
αναίσθητος
ανακαλύπτω αποκαλύπτω
ανακαλύπτω
ανακάλυψη ανακαλύπτω
ανακαλώ
ανάκατα ανακατεύω
ανακάτεμα ανακατεύω
ανακατεύω
ανάκατος ανακατεύω
ανακάτωμα ανακατεύω
ανακατώνω ανακατεύω
ανακατωσούρα ανακατεύω
ανακατωσούρας ανακατεύω
ανακήρυξη ανακηρύσσω
ανακηρύσσω
ανάκληση ανακαλώ
ανακοινωθέν ανακοινώνω
ανακοινώνω
ανακοίνωση ανακοινώνω
ανακολουθία α-
ανακόλουθος α-
ανακράζω ανα-2
ανακρίβεια α-
ανακριβής α-
αναλαμβάνω
ανάλατος α-
αναλήφθηκα αναλαμβάνω
ανάληψη αναλαμβάνω
ανάλογα αναλογία
αναλογία
αναλογικά αναλογία
αναλογικός αναλογία
ανάλογος αναλογία
αναλογώ αναλογία
αναλόγως αναλογία
ανάλυση αναλύω
αναλυτής αναλύω
αναλυτικά αναλύω
αναλυτικός αναλύω
αναλυτικώς αναλύω
αναλύτρια αναλύω
αναλύω
αναλφαβητισμός αναλφάβητος
αναλφάβητος
αναλώνω
ανάλωση αναλώνω
αναλώσιμα αναλώνω
αναλώσιμος αναλώνω
αναμάρτητος α-
αναμειγνύω
ανάμεικτα αναμειγνύω
ανάμεικτος αναμειγνύω
ανάμειξη αναμειγνύω
αναμεμειγμένος αναμειγνύω
αναμένω
ανάμεσα
αναμεταδίδω
αναμετάδοση αναμεταδίδω
αναμεταδότης αναμεταδίδω
αναμέτρηση αναμετρώ
αναμετρώ
*αναμιγνύω αναμειγνύω
άναμμα ανάβω
ανάμνηση
αναμνηστικό ανάμνηση
αναμνηστικός ανάμνηση
αναμονή αναμένω
αναμορφώνω
αναμόρφωση αναμορφώνω
αναμορφωτήριο αναμορφώνω
αναμορφωτής αναμορφώνω
αναμορφωτικά αναμορφώνω
αναμορφωτικός αναμορφώνω
αναμορφώτρια αναμορφώνω
αναμφίβολος α-
αναμφισβήτητα α-
αναμφισβήτητος α-
άνανδρα άνανδρος
*ανανδρεία ανανδρία
ανανδρία άνανδρος
άνανδρος
ανανεώνω
ανανέωση ανανεώνω
ανανεώσιμος ανανεώνω
ανανεωτής ανανεώνω
ανανεωτικά ανανεώνω
ανανεωτικός ανανεώνω
ανανεώτρια ανανεώνω
αναντικατάστατος α-
αναντιστοιχία α-
αναντίστοιχος α-
αναξιόπιστος α-
αναξιοπρέπεια α-
αναξιοπρεπής α-
αναξιοπρεπώς α-
ανάξιος α-
αναπαράγω
αναπαραγωγή αναπαράγω
αναπαραγωγικά αναπαράγω
αναπαραγωγικός αναπαράγω
αναπαράσταση αναπαριστώ
αναπαρήγαγα αναπαράγω
αναπαριστάνω αναπαριστώ
αναπαριστώ
ανάπαυση αναπαύω
αναπαυτικά αναπαύω
αναπαυτικός αναπαύω
αναπαύω
αναπηρία ανάπηρος
αναπηρικός ανάπηρος
ανάπηρος
αναπληρωματικός αναπληρώνω
αναπληρώνω
αναπλήρωση αναπληρώνω
αναπληρωτής αναπληρώνω
αναπληρώτρια αναπληρώνω
αναπνευστήρας αναπνέω
αναπνευστικός αναπνέω
αναπνέω
αναπνοή αναπνέω
ανάποδα ανάποδος
ανάποδη ανάποδος
αναποδιά ανάποδος
ανάποδος
αναποφάσιστα α-
αναποφασιστικότητα α-
αναποφάσιστος α-
αναπόφευκτα αναπόφευκτος
αναπόφευκτος
ανάπτυξη αναπτύσσω
αναπτυξιακά αναπτύσσω
αναπτυξιακός αναπτύσσω
αναπτύσσω
άναρθρα άναρθρος
άναρθρος
αναρμόδιος α-
ανάρμοστος α-
ανάρπαστος
αναρρίχηση αναρριχώμαι
αναρριχητικός αναρριχώμαι
αναρριχώμαι
αναρριχώμενο αναρριχώμαι
αναρριχώμενος αναρριχώμαι
αναρριχώμενος αναρριχώμαι
αναρρώνω
ανάρρωση αναρρώνω
αναρρωτήριο αναρρώνω
αναρρωτικός αναρρώνω
ανάρτηση αναρτώ
αναρτώ
άναρχα αναρχία
αναρχία
αναρχικός αναρχία
αναρχισμός αναρχία
άναρχος1 αναρχία
άναρχος2 αρχή
αναρωτιέμαι
ανασταίνω
ανασταλτικά αναστέλλω
ανασταλτικός αναστέλλω
ανάσταση ανασταίνω
αναστάσιμα ανασταίνω
αναστάσιμος ανασταίνω
αναστέλλω
αναστεναγμός αναστενάζω
αναστενάζω
ανάστημα
αναστολή αναστέλλω
ανασφάλεια α-
ανασφαλής α-
ανασχηματίζω
ανασχηματισμός ανασχηματίζω
αναταράζω αναταράσσω
ανατάραξη αναταράσσω
αναταράσσω
αναταραχή αναταράσσω
ανάταση
ανατεθειμένος αναθέτω
ανατέλλω
ανατίθεμαι αναθέτω
ανατίμηση
ανατιμώ ανατίμηση
ανατινάζω
ανατίναξη ανατινάζω
ανατολή ανατέλλω
ανατολικά ανατέλλω
ανατολικός ανατέλλω
ανατολικώς ανατέλλω
Ανατολίτης ανατέλλω
ανατολίτικα ανατέλλω
ανατολίτικος ανατέλλω
Ανατολίτισσα ανατέλλω
ανατομία
ανατομικά ανατομία
ανατομικός ανατομία
ανατρεπόμενος ανατρέπω
ανατρεπτικά ανατρέπω
ανατρεπτικός ανατρέπω
ανατρέπω
ανατρέφω
ανατριχιάζω
ανατριχιαστικά ανατριχιάζω
ανατριχιαστικός ανατριχιάζω
ανατριχίλα ανατριχιάζω
ανατροπή ανατρέπω
ανατροφή ανατρέφω
άναυδος
αναφέρω
αναφορά αναφέρω
αναφορικά αναφέρω
αναφορικώς αναφέρω
αναχαιτίζω
αναχαίτιση αναχαιτίζω
αναχαιτιστικός αναχαιτίζω
αναχώρηση αναχωρώ
αναχωρώ
αναψυχή
άνδρας
ανδρικά άνδρας
ανδρικός άνδρας
ανδρισμός άνδρας
ανδρώνομαι άνδρας
ανεβάζω
ανεβαίνω
ανέβαλα αναβάλλω
ανέβασμα1 ανεβάζω
ανέβασμα2 ανεβαίνω
ανεβλήθην αναβάλλω
ανειλημμένος αναλαμβάνω
ανέκαθεν
ανεκτικός ανέχομαι
ανεκτικότητα ανέχομαι
ανεκτίμητος α-
ανεκτός ανέχομαι
ανέκφραστος α-
ανελευθερία α-
ανελήφθην αναλαμβάνω
*ανελλειπής ανελλιπής
ανελλιπής
ανελλιπώς ανελλιπής
ανέλπιδος α-
ανέλπιστος α-
ανέμεινα αναμένω
ανέμελα α-
ανεμελιά α-
ανέμελος α-
ανεμίζω άνεμος
ανέμισμα άνεμος
άνεμος
ανέντιμα α-
ανέντιμος α-
ανεντιμότητα α-
ανεξάντλητος α-
ανεξαρτησία ανεξάρτητος
ανεξάρτητα ανεξάρτητος
ανεξαρτητοποιώ -ποιώ
ανεξάρτητος
ανεξαρτήτως ανεξάρτητος
ανεξέλεγκτα α-
ανεξέλεγκτος α-
ανεξίτηλα ανεξίτηλος
ανεξίτηλος
ανέξοδος α-
ανεπάρκεια α-
ανεπαρκής α-
ανεπαρκώς α-
ανέπαφος α-
ανεπίδεκτος α-
ανεπιθύμητος α-
ανεπίσημα α-
ανεπίσημος α-
ανεπισήμως α-
ανεπίτρεπτος α-
ανεπρόκοπος α-
ανεργία
άνεργος ανεργία
άνεση
άνετα άνεση
ανετέθην αναθέτω
άνετος άνεση
ανετράπην ανατρέπω
ανέτως άνεση
άνευ πρόθεση - Λόγιες προθέσεις
ανεύθυνα ανεύθυνος
ανεύθυνος α-
ανεύθυνος
ανευθυνότητα α-
ανευθυνότητα ανεύθυνος
ανέφελος α-
ανέφικτα α-
ανέφικτος α-
ανέφικτος
ανεφοδιάζω
ανεφοδιασμός ανεφοδιάζω
ανέχεια
ανέχομαι
ανεψιά ανιψιός
ανεψιός ανιψιός
ανήθικα α-
ανήθικος α-
ανήκουστος α-
ανήκω
ανήλικος α-
ανήμπορος α-
ανήξερος α-
ανηρτημένος αναρτώ
ανήσυχα ανησυχώ
ανησυχητικά ανησυχώ
ανησυχητικός ανησυχώ
ανησυχία ανησυχώ
ανήσυχος ανησυχώ
ανησυχώ
ανηφόρα
ανηφοριά ανηφόρα
ανηφορίζω ανηφόρα
ανηφορικά ανηφόρα
ανηφορικός ανηφόρα
ανηφόρισμα ανηφόρα
ανήφορος ανηφόρα
*ανηψιός ανιψιός
ανθ’ αντί
ανθ- αντι-
ανθεκτικά αντέχω
ανθεκτικός αντέχω
ανθεκτικότητα αντέχω
ανθέλληνας αντι-
ανθελληνικός αντι-
άνθηση άνθος
ανθίζω άνθος
ανθός
άνθος
άνθρακας
ανθρακικό άνθρακας
ανθρακικός άνθρακας
ανθρακούχος άνθρακας
ανθρωπιά άνθρωπος
ανθρωπινά άνθρωπος
ανθρώπινα άνθρωπος
ανθρωπινός άνθρωπος
ανθρώπινος άνθρωπος
ανθρωπίνως άνθρωπος
ανθρωπισμός
ανθρωπιστής ανθρωπισμός
ανθρωπιστικά ανθρωπισμός
ανθρωπιστικός ανθρωπισμός
ανθρωπίστρια ανθρωπισμός
άνθρωπος
ανθρωπότητα άνθρωπος
ανθυγιεινός αντι-
ανθυπασπιστής αντι-
ανθυπαστυνόμος αντι-
ανθώ άνθος
ανία
ανιαρά ανία
ανιαρός ανία
ανίατος α-
ανίκανος α-
ανικανότητα α-
ανίκητος α-
άνισα α-
ανισόρροπος α-
άνισος α-
ανισότητα α-
ανίσχυρα α-
ανίσχυρος α-
ανιχνεύσιμος ανιχνεύω
ανιχνευτής ανιχνεύω
ανιχνευτικά ανιχνεύω
ανιχνευτικός ανιχνεύω
ανιχνεύω
ανίψι ανιψιός
ανιψιά ανιψιός
ανιψιός
ανοδικά άνοδος
ανοδικός άνοδος
άνοδος
ανοησία ανόητος
ανόητα ανόητος
ανόητος
ανόθευτος α-
άνοιγμα ανοίγω
ανοίγω
άνοιξη
ανοιξιάτικα άνοιξη
ανοιξιάτικος άνοιξη
ανοιχτά ανοίγω
ανοιχτήρι ανοίγω
ανοιχτός ανοίγω
άνομα άνομος
ανομία άνομος
άνομος
ανοργανωσιά α-
ανοργάνωτα α-
ανοργάνωτος α-
ανορεξία α-
ανόρεχτα α-
ανόρεχτος α-
ανοσία
άνοσος ανοσία
άνοστος α-
ανοχή ανέχομαι
αντ' αντί
αντ- αντι-
ανταγωνίζομαι
ανταγωνισμός ανταγωνίζομαι
ανταγωνιστής ανταγωνίζομαι
ανταγωνιστικά ανταγωνίζομαι
ανταγωνιστικός ανταγωνίζομαι
ανταγωνίστρια ανταγωνίζομαι
ανταλλαγή ανταλλάσσω
ανταλλακτικό ανταλλάσσω
ανταλλακτικός ανταλλάσσω
ανταλλάσσω
ανταμείβω
ανταμοιβή ανταμείβω
αντανάκλαση
αντανακλαστικά αντανάκλαση
αντανακλαστικός αντανάκλαση
αντανακλώ αντανάκλαση
ανταποδίδω
ανταπόδοση ανταποδίδω
ανταπόδοση αντι-
ανταποδοτικά ανταποδίδω
ανταποδοτικός ανταποδίδω
ανταποκρίνομαι
ανταπόκριση ανταποκρίνομαι
ανταποκριτής ανταποκρίνομαι
ανταποκρίτρια ανταποκρίνομαι
ανταρσία
αντάρτης ανταρσία
αντάρτικο ανταρσία
αντάρτικος ανταρσία
αντάρτισσα ανταρσία
άντε
αντείπα αντιλέγω
αντελήφθην αντιλαμβάνομαι
αντεπεξέρχομαι
αντεπεξήλθα αντεπεξέρχομαι
αντεπίθεση αντεπιτίθεμαι
αντεπιτίθεμαι
αντετιθέμην αντιτίθεμαι
αντέχω
αντήχηση αντηχώ
αντηχώ
αντί
αντι-
αντί- αντι-
αντιαεροπορικός αντι-
αντιαθλητικός αντι-
αντιαισθητικός αντι-
αντιαλλεργικός αντι-
αντιαμερικανικός αντι-
αντιαμερικανισμός αντι-
αντιβηχικός αντι-
αντιβιοτικό αντιβίωση
αντιβιοτικός αντιβίωση
αντιβίωση
αντιγραφή αντιγράφω
αντίγραφο αντιγράφω
αντιγράφω
αντιγριπικός αντι-
αντιδιαδήλωση αντι-
αντίδραση
αντιδραστήρας αντίδραση
αντιδραστικά αντίδραση
αντιδραστικός αντίδραση
αντιδρώ αντίδραση
αντιεξουσιαστικός αντι-
αντιεπαναστατικός αντι-
αντιεπιστημονικός αντι-
αντιευρωπαϊκός αντι-
αντιήρωας αντι-
αντίθεση αντιτίθεμαι
αντίθετα αντιτίθεμαι
αντιθετικά αντιτίθεμαι
αντιθετικός αντιτίθεμαι
αντίθετος αντιτίθεμαι
αντικαθεστωτικός αντι-
αντικαθιστώ
αντικανονικός αντι-
αντικατάσταση αντικαθιστώ
αντικαταστάτης αντικαθιστώ
αντικαταστάτρια αντικαθιστώ
αντικειμενικά αντικείμενο
αντικειμενικός αντικείμενο
αντικειμενικότητα αντικείμενο
αντικείμενο
αντικίνημα αντι-
αντικίνητρο αντι-
αντικοινωνικός αντι-
αντικρίζω αντίκρυ
αντικριστά αντίκρυ
αντικριστός αντίκρυ
αντίκρυ
*αντικρύζω αντικρίζω
αντικυβερνητικός αντι-
αντιλαϊκός αντι-
αντιλαμβάνομαι
αντιλέγω
αντιλέγω αντι-
αντιληπτικά αντιλαμβάνομαι
αντιληπτικός αντιλαμβάνομαι
αντιληπτός αντιλαμβάνομαι
αντίληψη αντιλαμβάνομαι
αντίλογος αντιλέγω
αντιμετωπίζω
αντιμετώπιση αντιμετωπίζω
αντίξοος
αντιξοότητα αντίξοος
αντιοικονομικός αντι-
αντιπάθεια αντιπαθώ
αντιπαθής αντιπαθώ
αντιπαθητικά αντιπαθώ
αντιπαθητικός αντιπαθώ
αντιπαθώ
αντιπαιδαγωγικός αντι-
αντίπαλος
αντιπαλότητα αντίπαλος
αντιπαροχή αντι-
αντιπλημμυρικός αντι-
αντιπολεμικός αντι-
αντιπολίτευση αντι-
αντιπολιτευτικός αντι-
αντιπρόεδρος αντι-
αντιπρόπερσι αντι-
αντιπροσφορά αντι-
αντιπρόταση αντι-
αντιπρύτανης αντι-
αντιπτέραρχος αντι-
αντιπυρετικός αντι-
αντιρυτιδικός αντι-
αντίς αντί
αντισεισμικός αντι-
αντίσταση αντιστέκομαι
αντιστασιακή αντιστέκομαι
αντιστασιακός αντιστέκομαι
αντιστέκομαι
αντίστοιχα αντιστοιχία
αντιστοιχία
αντιστοιχίζω αντιστοιχία
αντιστοίχιση αντιστοιχία
αντίστοιχος αντιστοιχία
αντιστοιχώ αντιστοιχία
αντιστοίχως αντιστοιχία
αντισυνταγματάρχης αντι-
αντισυνταγματικός αντι-
αντιτίθεμαι
αντιτρομοκρατικός αντι-
αντοχή αντέχω
άντρας άνδρας
αντρικά άνδρας
αντρικός άνδρας
αντρώνομαι άνδρας
αντωνυμία
αντώνυμο αντωνυμία
ανύπαρκτος α-
ανυπολόγιστος α-
ανυπόμονα α-
ανυπόμονος α-
ανύποπτα α-
ανύποπτος α-
ανυπόφορα α-
ανυπόφορος α-
ανυποψίαστα α-
ανυποψίαστος α-
άνω1
άνω2 άνω1
ανώδυνα ανώδυνος
ανώδυνος
ανώμαλα ανωμαλία
ανωμαλία
ανώμαλος ανωμαλία
ανώνυμος σχ. όνομα
ανώριμα α-
ανώριμος α-
ανωριμότητα α-
ανώτερος άνω1
ανώτερος άνω2
ανωτερότητα άνω1
ανωτέρω άνω1
αξέχαστα α-
αξέχαστος α-
αξία
άξια αξία
αξίζει αξία
αξίζω αξία
αξιοκρατία
αξιοκρατικά αξιοκρατία
αξιοκρατικός αξιοκρατία
αξιόλογα αξιολογώ
αξιολόγηση αξιολογώ
αξιολογικά αξιολογώ
αξιολογικός αξιολογώ
αξιόλογος αξιολογώ
αξιολογώ
αξιόπιστα αξιόπιστος
αξιοπιστία αξιόπιστος
αξιόπιστος
αξιοποίηση αξιοποιώ
αξιοποιήσιμος αξιοποιώ
αξιοποιώ
αξιοπρέπεια
αξιοπρεπής αξιοπρέπεια
αξιοπρεπώς αξιοπρέπεια
άξιος αξία
αξιοσύνη αξία
αξιώνομαι αξιώνω
αξιώνω
αξίωση αξιώνω
άξονας
άοπλος α-
αόρατος α-
αόριστα αόριστος
αοριστία αόριστος
αοριστικός αόριστος
αόριστος
αορίστως αόριστος
άοσμος α-
απ' από
απ- απο-
απαγγελία
απαγγέλλω απαγγελία
απαγόρευση απαγορεύω
απαγορευτικά απαγορεύω
απαγορευτικός απαγορεύω
απαγορεύω
απάγω απαγωγή1
απαγωγέας απαγωγή1
απαγωγή1
απαγωγή2
απαγωγικά απαγωγή2
απαγωγικός απαγωγή2
απαθανατίζω
απαθανάτιση απαθανατίζω
απάθεια απαθής
απαθής
απαθώς απαθής
απαισιόδοξα απαισιόδοξος
απαισιοδοξία απαισιόδοξος
απαισιόδοξος
απαισιοδοξώ απαισιόδοξος
απαίτηση απαιτώ
απαιτητικά απαιτώ
απαιτητικός απαιτώ
απαιτητός απαιτώ
απαιτώ
απαλά απαλός
απαλλαγή απαλλάσσω
απαλλακτικά απαλλάσσω
απαλλακτικός απαλλάσσω
απαλλάσσω
απαλός
απανθρωπιά α-
απάνθρωπος α-
απάντηση απαντώ
απαντητικά απαντώ
απαντητικός απαντώ
απαντώ
απάνω επάνω
απαράβατα α-
απαράβατος α-
απαραβίαστος α-
απαράδεκτα α-
απαράδεκτος α-
απαραίτητα απαραίτητος
απαραίτητος
απαραιτήτως απαραίτητος
απαράλλακτα α-
απαράλλακτος α-
απαρηγόρητα α-
απαρηγόρητος α-
απασχόληση απασχολώ
απασχολώ
απατεώνας απατώ
απατεώνισσα απατώ
απάτη απατώ
απατηλά απατώ
απατηλός απατώ
απατώ
απέβαλα αποβάλλω
απεβλήθην αποβάλλω
απεγνωσμένα απόγνωση
απεγνωσμένος απόγνωση
απέδρασα απόδραση
απέδωσα αποδίδω
απείθαρχα α-
απειθαρχία α-
απείθαρχος α-
απειθαρχώ α-
απειλή απειλώ
απειλητικά απειλώ
απειλητικός απειλώ
απειλώ
απειρία1 άπειρος1
απειρία2 άπειρος2
άπειρο άπειρος2
άπειρος1
άπειρος2
απείρως άπειρος2
απείχα απέχω1
απελευθερώνω
απελευθέρωση απελευθερώνω

απελευθερωτικά απελευθερώνω
απελευθερωτικός απελευθερώνω
απελπίζω
απελπισία απελπίζω
απελπιστικά απελπίζω
απελπιστικός απελπίζω
απέναντι
απέραντος α-
απεραντοσύνη α-
απεργία
απεργός απεργία
απεργώ απεργία
απερίγραπτος α-
απεριόριστος α-
απεστάλην αποστέλλω
απεσταλμένος αποστέλλω
απέσχον απέχω2
απεχθάνομαι απέχθεια
απέχθεια
απεχθής απέχθεια
απέχω1
απέχω2
απήγαγα απάγω
απηλλάγην απαλλάσσω
απηλλαγμένος απαλλάσσω
απήχηση
απήχθη απάγω
απηχώ απήχηση
απίθανα απίθανος
απίθανος
απίστευτα α-
απίστευτος α-
απιστία α-
άπιστος α-
απλά απλός
απλανής
απλανώς απλανής
άπλετα άπλετος
άπλετος
απλήρωτος α-
άπληστα α-
απληστία α-
άπληστος α-
απλοποιώ -ποιώ
απλός
απλότητα απλός
απλούστερος απλός
απλουστεύω απλός
απλυσιά α-
άπλυτος α-
άπλωμα απλώνω
απλώνω
απλώς απλός
άπνοια
από
απο-
από- απο-
αποβάλλω
απόβαση
αποβατικός απόβαση
αποβιβάζω
αποβίβαση αποβιβάζω
απόβλητα αποβάλλω
απόβλητος αποβάλλω
αποβολή αποβάλλω
αποβουτυρώνω απο-
απόβροχο απο-
απογειώνω
απογείωση απογειώνω
απόγεμα απόγευμα
απογεματινό απόγευμα
απογεματινός απόγευμα
απογεμίζω απο-
απόγευμα
απογευματινό απόγευμα
απογευματινός απόγευμα
απόγνωση
απογοήτευση απογοητεύω
απογοητευτικά απογοητεύω
απογοητευτικός απογοητεύω
απογοητεύω
απόγονος
απογυμνώνω απο-
αποδεδειγμένα αποδεικνύω
αποδεδειγμένος αποδεικνύω
αποδεικνύω
αποδεικτικά αποδεικνύω
αποδεικτικός αποδεικνύω
απόδειξη αποδεικνύω
αποδέκτης αποδέχομαι
αποδεκτός αποδέχομαι
αποδέχομαι
αποδίδω
αποδιοργανώνω απο-
αποδιοργάνωση απο-
αποδόθηκα αποδίδω
αποδοκιμάζω
αποδοκιμασία αποδοκιμάζω
αποδοκιμαστικά αποδοκιμάζω
αποδοκιμαστικός αποδοκιμάζω
απόδοση αποδίδω
αποδοτικά αποδίδω
αποδοτικός αποδίδω
αποδοχή αποδέχομαι
απόδραση
αποδυναμώνω
αποδυνάμωση αποδυναμώνω
αποζημιώνω
αποζημίωση αποζημιώνω
απόηχος
απόθεμα
αποθεώνω
αποθέωση αποθεώνω
αποθεωτικός αποθεώνω
αποθήκευση αποθηκεύω
αποθηκευτικός αποθηκεύω
αποθηκεύω
αποικία
αποικιακά αποικία
αποικιακός αποικία
αποικίζω αποικία
αποικισμός αποικία
άποικος αποικία
αποικώ αποικία
αποκαθιστώ
αποκαλυπτικά αποκαλύπτω
αποκαλυπτικός αποκαλύπτω
αποκαλύπτω
αποκάλυψη αποκαλύπτω
αποκαλώ
αποκατάσταση αποκαθιστώ
αποκαταστημένος αποκαθιστώ
αποκατεστημένος αποκαθιστώ
αποκατέστησα αποκαθιστώ
αποκεντρώνω απο-
αποκέντρωση απο-
αποκεφαλίζω απο-
αποκήρυξη αποκηρύσσω
αποκηρύσσω
αποκλείεται αποκλείω
αποκλεισμός αποκλείω
αποκλειστικά αποκλείω
αποκλειστική αποκλείω
αποκλειστικός αποκλείω
αποκλειστικότητα αποκλείω
αποκλείω
αποκληρώνω απο-
αποκλίνω
απόκλιση αποκλίνω
αποκόβω απο-
αποκοιμάμαι αποκοιμίζω
αποκοιμιέμαι αποκοιμίζω
αποκοιμίζω
αποκοιμούμαι αποκοιμίζω
αποκολλώ αποαποκομίζω
αποκορύφωμα αποκοιμίζω
απόκρουση αποκρούω
αποκρουστικά αποκρουστικός
αποκρουστικός
αποκρουστικότητα αποκρουστικός
αποκρούω
αποκρυπτογραφώ απο-
αποκρύπτω
απόκρυψη αποκρύπτω
απόκτηση αποκτώ
αποκτώ
απολαβή
απολαμβάνω
*απολαυή απολαβή
απόλαυση απολαμβάνω
απολαυστικά απολαμβάνω
απολαυστικός απολαμβάνω
απολίτιστος α-
απολογητικά απολογούμαι
απολογητικός απολογούμαι
απολογία απολογούμαι
απολογισμός
απολογιστικά απολογισμός
απολογιστικός απολογισμός
απολογούμαι
απόλυση απολύω
απόλυτα απόλυτος
απολυταρχία
απολυταρχικά απολυταρχία
απολυταρχικός απολυταρχία
απόλυτος
απολύτως απόλυτος
απολύω
απόμακρος
απομάκρυνση απόμακρος
απομακρύνω απόμακρος
απομεινάρι απομένω
απομένω
απομεσήμερο απο-
απομίμηση
απομονώνω απομόνωση
απομόνωση
απομονωτικά απομόνωση
απομονωτικός απομόνωση
απομυθοποιώ απο-
άπονα άπονος
απονεκρώνω απο-
απονέμω
απονήρευτα α-
απονήρευτος α-
απονιά άπονος
απονομή απονέμω
άπονος
αποξενώνω
αποξένωση αποξενώνω
απόπειρα
αποπειρώμαι απόπειρα
αποπλέω απο-
αποπροσανατολίζω
αποπροσανατολισμός αποπροσανατολίζω
αποπροσανατολιστικά αποπροσανατολίζω
αποπροσανατολιστικός αποπροσανατολίζω
απορία1 άπορος
απορία2 απορώ
άπορος
απορρέω
απόρρητο απόρρητος
απόρρητος
απορρίμματα απορρίπτω
απορριπτικά απορρίπτω
απορριπτικός απορρίπτω
απορρίπτω
απόρριψη απορρίπτω
απόρροια απορρέω
απορρόφηση απορροφώ
απορροφητικά απορροφώ
απορροφητικός απορροφώ
απορροφητικότητα απορροφώ
απορροφώ
απορώ
απόσπαση αποσπώ
απόσπασμα αποσπώ
αποσπασματικά αποσπώ
αποσπασματικός αποσπώ
αποσπώ
απόσταση
αποστέλλω
αποστολέας αποστέλλω
αποστολή αποστέλλω
αποσύνδεση
αποσυνδέω αποσύνδεση
αποσύνθεση αποσύνθεση
αποσύνθεση
αποσυντίθεμαι αποσύνθεση
απόσυρση αποσύρω
αποσύρω
αποταμίευση αποταμιεύω
αποταμιευτικά αποταμιεύω
αποταμιευτικός αποταμιεύω
αποταμιεύω
αποτελειώνω αποαποτέλεσμα
αποτελεσματικά αποτέλεσμα
αποτελεσματικός αποτέλεσμα
αποτελεσματικότητα αποτέλεσμα
αποτελώ
απότομα απότομος
απότομος
αποτρεπτικά αποτρέπω
αποτρεπτικός αποτρέπω
αποτρέπω
αποτρίχωση απο-
αποτρόπαια αποτρόπαιος
αποτρόπαιος
αποτροπή αποτρέπω
αποτυπώνω
αποτύπωση αποτυπώνω
απουσία απουσιάζω
απουσιάζω
απόφαση
αποφασίζω απόφαση
αποφασιστικά απόφαση
αποφασιστικός απόφαση
αποφασιστικότητα απόφαση
αποφεύγω
αποφοιτώ απο-
αποφυγή αποφεύγω
αποχαιρετισμός αποχαιρετώ
αποχαιρετιστήριος αποχαιρετώ
αποχαιρετώ
αποχή απέχω2
απόχρωση
αποχτώ αποκτώ
αποχώρηση αποχωρώ
αποχωρίζω
αποχωρισμός αποχωρίζω
αποχωρώ
απόψε
άποψη
αποψινός απόψε
απράγμων σχ. άπρακτος
άπραγος σχ. άπρακτος
άπρακτος
άπραχτος άπρακτος
άπρεπα απρεπής
απρέπεια απρεπής
απρεπής
άπρεπος απρεπής
απρεπώς απρεπής
απρόβλεπτος α-
απρόοπτα απρόοπτος
απρόοπτο απρόοπτος
απρόοπτος
απροσδόκητος α-
απρόσεκτα α-
απρόσεκτος α-
απροσεξία α-
απρόσεχτα α-
απρόσεχτος α-
απρόσωπα απρόσωπος
απρόσωπος
απτά αφή1
άπταιστα άπταιστος
άπταιστος
απταίστως άπταιστος
απτικός αφή1
άπτομαι αφή1
απτός αφή1
άπω
απωθημένο απωθώ
απώθηση απωθώ
απωθητικά απωθώ
απωθητικός απωθώ
απωθώ
απώλεια
απών απουσιάζω
απώτατος άπω
απώτερος άπω
άρα
αραβοσιτέλαιο σχ. έλαιο
αράζω
αραιά αραιός
αραιός
αραίωμα αραιός
αραιώνω αραιός
αραίωση αραιός
αραχτά αράζω
αραχτός αράζω
αργά αργός
αργία
αργοπορία αργοπορώ
αργοπορώ
αργός
αργώ1 αργία
αργώ2 αργός
αρετή
άρθρο
αρθρώνω
άρθρωση αρθρώνω
αρθρωτά αρθρώνω
αρθρωτός αρθρώνω
αρίθμηση αριθμός
αριθμητικά αριθμός
αριθμητική αριθμός
αριθμητικό αριθμός
αριθμητικός αριθμός
αριθμός
αριθμώ αριθμός
αριστερά αριστερός
Αριστερά αριστερός
αριστερή αριστερός
αριστερός
αριστοκράτης
αριστοκρατία αριστοκράτης
αριστοκρατικά αριστοκράτης
αριστοκρατικός αριστοκράτης
αριστοκράτισσα αριστοκράτης
αριστούργημα
αριστουργηματικά αριστούργημα
αριστουργηματικός αριστούργημα
αριστουργηματικότητα αριστούργημα
αρκεί αρκετός
αρκετά αρκετός
αρκετός
αρκώ αρκετός
αρμόδιος
αρμοδιότητα αρμόδιος
αρμοδίως αρμόδιος
αρμονία
αρμονικά αρμονία
αρμονικός αρμονία
αρμονικότητα αρμονία
αρμύρα αλμυρός
αρμυρίζω αλμυρός
αρμυρός αλμυρός
άρνηση αρνούμαι
αρνητικά αρνούμαι
αρνητικό αρνούμαι
αρνητικός αρνούμαι
αρνητικότητα αρνούμαι
αρνιέμαι αρνούμαι
αρνούμαι
αρπαγή αρπάζω
αρπάζω
αρπακτικά αρπάζω
αρπακτικό αρπάζω
αρπακτικός αρπάζω
αρπαχτικά αρπάζω
αρπαχτικός αρπάζω
άρρυθμα α-
αρρυθμία α-
άρρυθμος α-
αρρωσταίνω αρρώστια
*αρρώστεια αρρώστια
αρρώστια
άρρωστος αρρώστια
αρσενικός
άρση αίρω
αρτηρία
άρτια άρτιος
άρτιος
αρτιότητα άρτιος
αρτοποιείο άρτος
αρτοποιός άρτος
αρτοποιός -ποιώ
άρτος
αρχαία αρχαίος
αρχαϊκός
αρχαίοι αρχαίος
αρχαιολάτρης σχ. λατρεία
αρχαίος
αρχαιότητα αρχαίος
αρχάριος
αρχειακός αρχείο
αρχείο
αρχή
αρχηγείο αρχηγός
αρχηγία αρχηγός
αρχηγικά αρχηγός
αρχηγικός αρχηγός
αρχηγός
αρχίζω αρχή
αρχικά αρχή
αρχικός αρχή
αρχικώς αρχή
άρχοντας
αρχοντιά άρχοντας
αρχοντικά άρχοντας
αρχοντικό άρχοντας
αρχοντικός άρχοντας
αρχόντισσα άρχοντας
ας
ασάφεια α-
ασαφής α-
ασαφώς α-
ασβέστιο
άσεμνα α-
άσεμνος α-
ασήκωτος α-
ασήμαντος α-
ασημαντότητα α-
άσημος α-
ασθένεια ασθενής
ασθενής
ασθενικά ασθενής
ασθενικός ασθενής
ασθενώ ασθενής
άσκημα άσχημος
ασκήμια άσχημος
άσκηση ασκώ
ασκητής
ασκητικά ασκητής
ασκητικός ασκητής
άσκοπα α-
άσκοπος α-
ασκώ
ασπάζομαι
ασπασμός ασπάζομαι
άσπονδος
άσπρη άσπρος
ασπρίζω άσπρος
άσπρο άσπρος
άσπρος
αστάθεια α-
ασταθής α-
ασταθώς α-
άστατα άστατος
άστατος
αστεία αστείος
αστειεύομαι αστείος
αστείο αστείος
αστείος
αστέρας
αστέρι αστέρας
αστή αστός
αστήρικτος α-
αστήριχτος α-
αστικός αστός
αστός
άστοχα αστοχώ
αστοχία αστοχώ
άστοχος αστοχώ
αστοχώ
αστραπή
αστραπιαία αστραπή
αστραπιαίος αστραπή
αστράφτει αστραπή
αστράφτω αστραπή
αστρικός αστέρας
άστρο αστέρας
αστρολογία
αστρολογικά αστρολογία
αστρολογικός αστρολογία
αστρολόγος αστρολογία
αστρονομία
αστρονομικός αστρονομία
αστυνομεύω αστυνόμος
αστυνομία αστυνόμος
αστυνομικίνα αστυνόμος
αστυνομικός αστυνόμος
αστυνομικός αστυνόμος
αστυνόμος
ασυγκίνητα α-
ασυγκίνητος α-
ασυγχώρητα α-
ασυγχώρητος α-
ασυδοσία ασύδοτος
ασύδοτα ασύδοτος
ασύδοτος
ασυλία άσυλο
ασύλληπτα ασύλληπτος
ασύλληπτος
άσυλο
ασυμβίβαστα α-
ασυμβίβαστος α-
ασύμμετρα α-
ασυμμετρία α-
ασύμμετρος α-
ασυμφωνία α-
ασύμφωνος α-
ασυναρτησία
ασυνάρτητα ασυναρτησία
ασυνάρτητος ασυναρτησία
ασυνειδησία ασυνείδητος
ασυνείδητα ασυνείδητος
ασυνείδητο ασυνείδητος
ασυνείδητος
ασύνειδος σχ. ασυνείδητος
ασυνέπεια α-
ασυνεπής α-
ασυνεπώς α-
ασυρματιστής ασύρματος
ασυρματίστρια ασύρματος
ασύρματος
ασφάλεια
ασφαλής ασφάλεια
ασφαλίζω ασφάλεια
ασφάλιση ασφάλεια
ασφαλιστήριο ασφάλεια
ασφαλιστής ασφάλεια
ασφαλιστικός ασφάλεια
ασφαλίστρια ασφάλεια
ασφαλώς ασφάλεια
ασφυκτικά ασφυξία
ασφυκτικός ασφυξία
ασφυκτιώ ασφυξία
ασφυξία
ασφυχτικά ασφυξία
ασφυχτικός ασφυξία
άσχετα άσχετος
άσχετος
ασχετοσύνη άσχετος
ασχέτως άσχετος
άσχημα άσχημος
ασχημαίνω άσχημος
ασχήμια άσχημος
ασχημίζω άσχημος
άσχημος
ασχολία ασχολούμαι
ασχολούμαι
άτακτα άτακτος
άτακτος
ατακτώ άτακτος
ατάκτως άτακτος
αταξία άτακτος
άταχτος άτακτος
ατέλεια ατελής
ατελής
ατελώς ατελής
ατενίζω
άτιμα άτιμος
ατιμάζω άτιμος
ατιμία άτιμος
άτιμος
ατιμώνω άτιμος
ατίμωση άτιμος
ατμός
ατμόσφαιρα
ατμοσφαιρικά ατμόσφαιρα
ατμοσφαιρικός ατμόσφαιρα
άτοκα α-
άτοκος α-
ατομικά άτομο
ατομικός άτομο
ατομικότητα άτομο
άτομο
άτονα άτονος
ατονία άτονος
άτονος
ατονώ άτονος
άτυπα άτυπος
άτυπος
ατύπως άτυπος
ατύχημα άτυχος
ατυχής άτυχος
ατυχία άτυχος
άτυχος
ατυχώ άτυχος
ατυχώς άτυχος
αυγό
αυθάδεια αυθάδης
αυθάδης
αυθαδιάζω αυθάδης
αυθάδικα αυθάδης
αυθάδικος αυθάδης
αυθαιρεσία αυθαίρετος
αυθαίρετα αυθαίρετος
αυθαίρετο αυθαίρετος
αυθαίρετος
αυθαιρετώ αυθαίρετος
αυθεντία
αυθεντικά αυθεντία
αυθεντικός αυθεντία
αυθόρμητα αυθόρμητος
αυθορμητισμός αυθόρμητος
αυθόρμητος
αυθορμήτως αυθόρμητος
αυλή
αυλικός αυλή
άυλος α-
αυξάνω
αύξηση αυξάνω
αυξητικά αυξάνω
αυξητικός αυξάνω
αϋπνία α-
άυπνος α-
αύρα
αυριανός αύριο
αύριο
αυστηρά αυστηρός
αυστηρός
αυστηρότητα αυστηρός
αυστηρώς αυστηρός
αυτάρκεια αυτάρκης
αυτάρκης
αυταρχικά αυταρχικός
αυταρχικός
αυταρχικότητα αυταρχικός
αυταρχισμός αυταρχικός
αυτί
αυτόγραφο
αυτοδιοίκηση
αυτοκράτειρα αυτοκράτορας
αυτοκράτορας
αυτοκρατορία αυτοκράτορας
αυτοκρατορικά αυτοκράτορας
αυτοκρατορικός αυτοκράτορας
αυτοκρατόρισσα αυτοκράτορας
αυτοκτονία αυτοκτονώ
αυτοκτονικός αυτοκτονώ
αυτοκτονώ
αυτόματα αυτόματος
αυτοματισμός αυτόματος
αυτόματο αυτόματος
αυτοματοποιώ -ποιώ
αυτόματος
αυτομάτως αυτόματος
αυτόνομα αυτόνομος
αυτονομία αυτόνομος
αυτόνομος
αυτονομώ αυτόνομος
αυτοπεποίθηση
αυτοπροσώπως
αυτός
αυτοσκοπός
αυτοσχεδιάζω
αυτοσχεδιασμός αυτοσχεδιάζω
αυτοσχέδιος αυτοσχεδιάζω
αυτοτέλεια αυτοτελής
αυτοτελής
αυτοτελώς αυτοτελής
αυτουνού αυτός
αυτουργία αυτουργός
αυτουργός
αυτόφωρο αυτόφωρος
αυτόφωρος
αυτόφωτος
αυτοψία
αυχένας
αυχενικός αυχένας
αφ' από
αφ- απο-
αφάγωτος α-
αφαίρεση αφαιρώ
αφαιρετέος αφαιρώ
αφαιρετικά αφαιρώ
αφαιρετικός αφαιρώ
αφαιρώ
αφάνεια αφανής
αφανής
αφανίζω
αφανισμός αφανίζω
αφανώς αφανής
αφέλεια αφελής
αφελής
αφελώς αφελής
αφέντης
αφεντιά αφέντης
αφεντικίνα αφέντης
αφεντικό αφέντης
αφέντισσα αφέντης
αφέντρα αφέντης
αφετηρία
αφή1
αφή2
αφήγημα αφηγούμαι
αφηγηματικά αφηγούμαι
αφηγηματικός αφηγούμαι
αφήγηση αφηγούμαι
αφηγητής αφηγούμαι
αφηγήτρια αφηγούμαι
αφηγούμαι
αφήνω
αφηρημάδα αφαιρώ
αφηρημένος αφαιρώ
αφθαρσία α-
άφθαρτος α-
άφθονα άφθονος
αφθονία άφθονος
άφθονος
αφθονώ άφθονος
αφιέρωμα αφιερώνω
αφιερώνω
αφιέρωση αφιερώνω
*αφίνω αφήνω
άφιξη
αφομοιώνω
αφομοίωση αφομοιώνω
αφομοιωτικά αφομοιώνω
αφομοιωτικός αφομοιώνω
αφοπλίζω
αφοπλισμός αφοπλίζω
αφοπλιστικά αφοπλίζω
αφοπλιστικός αφοπλίζω
αφορά
αφόρητα αφόρητος
αφόρητος
αφορίζω
αφορισμός αφορίζω
αφορμή
αφοσιώνομαι
αφοσίωση αφοσιώνομαι
αφότου
αφού
αφρίζω αφρός
αφρός
αφτί αυτί
αφυπνίζω
αφύπνιση αφυπνίζω
αφυπνιστικά αφυπνίζω
αφυπνιστικός αφυπνίζω
άφωνος
αχαλίνωτα α-
αχαλίνωτος α-
άχαρα α-
αχάριστα αχάριστος
αχαριστία αχάριστος
αχάριστος
άχαρος α-
αχνά αχνός -ή -ό
άχνα
άχνη
αχνίζω αχνός ο
αχνιστός αχνός ο
αχνός -ή -ό
αχνός ο
αχόρταγα α-
αχόρταγος α-
αχρείαστος
αχρείος
αχρησία άχρηστος
*αχρηστεία αχρηστία
αχρηστεύω άχρηστος
αχρηστία άχρηστος
άχρηστος
αχτίδα ακτίνα
αχτίνα ακτίνα
άχτιστος α-
αχυρένιος άχυρο
άχυρο
άψογα άψογος
άψογος
αψόγως άψογος
άψυχα άψυχος
άψυχος