Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Βιβλίο Μαθητή
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Πίνακας Περιεχομένων Β. Τι κάνω μετά το Γυμνάσιο; Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

TO EΛΛHNIKO
EKΠAIΔEYTIKO
ΣYΣTHMA
εικόνα

A. TPITH ΓYMNAΣIOY: H TAΞH – KΛEIΔI • Γνωρίζεις τι σημαίνει «μετάβαση»;
 • Έχεις προβληματιστεί για τη σημαντική φάση (Γ΄ Γυμνασίου) της σχολικής πορείας στην οποία βρίσκεσαι;

Λέξεις/Φράσεις - Κλειδιά


 • Μετάβαση
 • (ΚΕ.ΣY.Π.)
 • (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.)
 • Ατομικός φάκελος Σ.Ε.Π

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθηθείς:

 • να κατανοείς την έννοια της μετάβασης και την αναγκαιότητα της σωστής και έγκαιρης προετοιμασίας σου, ώστε οι διάφορες μεταβάσεις να μετατρέπονται σε ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη
 • να αναπτύσσεις προβληματισμούς για αυτή την κρίσιμη φάση (Γ΄ Γυμνασίου) της σχολικής σου πορείας.

Εισαγωγικά στοιχεία

Οι μεταβάσεις στη ζωή μας

Σε όλη μας τη ζωή περνάμε διάφορες φάσεις μετάβασης. Μετάβαση είναι το «πέρασμα» από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη σε μας. Οι μεταβάσεις μπορεί να αφορούν την προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική ή επαγγελματική μας ζωή, όπως π.χ. είναι η μετάβαση από το Δημοτικό σχολείο στο Γυμνάσιο, η μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη ή χώρα, η μετάβαση από την παιδική στην εφηβική ηλικία, η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας κτλ. Τα συναισθήματα που συνήθως συνοδεύουν τις διάφορες καταστάσεις μετάβασης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την προσωπικότητα του ατόμου, το είδος της μετάβασης, τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου κτλ. Επίσης, τα συναισθήματα που νιώθει κανείς μπροστά στην αλλαγή μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η μετάβαση ήταν ανεπιθύμητη ή αν την επιδίωκε το άτομο, π.χ. αλλαγή κατοικίας. Για να διανύει κανείς με σύνεση και ωριμότητα τα διάφορα μεταβατικά στάδια στις σπουδές, στην εργασία, στην προσωπική του ζωή είναι σκόπιμο να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για αυτά και να έχει αναπτύξει κάποιες δεξιότητες όπως αυτές της ευελιξίας, της λήψης αποφάσεων, της αναζήτησης και της κριτικής ανάγνωσης των πληροφοριών κ.ά. (στην ενότητα της αυτογνωσίας θα δούμε πιο αναλυτικά τις δεξιότητες). Κατάλληλη προετοιμασία για τις διάφορες αλλαγές σημαίνει, πάνω από όλα, «γνωρίζω και κατανοώ όσα συμβαίνουν γύρω μου και μέσα μου» υιοθετώντας μια κριτική στάση, ώστε να μην προσαρμόζομαι παθητικά και άκριτα στις διάφορες καταστάσεις, αλλά να τις διερευνώ και να δρω έτσι ώστε να τις μεταβάλλω ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους μου. Μόνον έτσι οι διάφορες μεταβάσεις μετατρέπονται σε ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και, συνακόλουθα, για κοινωνική πρόοδο.

Η οικογένεια, το σχολείο αλλά και άλλοι φορείς (π.χ. Yπ.Ε.Π.Θ., ΟΑΕΔ, Τοπική Αυτοδιοίκηση) οφείλουν να υποστηρίζουν (με κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, με θέσπιση νόμων, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κτλ.) τα νέα άτομα στις διάφορες κρίσιμες φάσεις μετάβασης.

Γ΄ Γυμνασίου: μπροστά σε μια μετάβαση

Σε μια φάση μετάβασης βρίσκεσαι και εσύ που φοιτάς στη Γ ΄τάξη Γυμνασίου, γιατί πρόκειται να μεταβείς σε κάποια άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα για τη συνέχιση των σπουδών σου ή στην αγορά εργασίας, εάν δεν συνεχίσεις τις σπουδές σου. Η Γ΄ Γυμνασίου λοιπόν είναι μια τάξη-κλειδί για σένα, αφού, μέχρι να τελειώσεις, θα πρέπει να έχεις πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον σου και να προετοιμαστείς κατάλληλα για την υλοποίησή τους.

Φέτος, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σ.Ε.Π., θα έχεις την ευκαιρία να διερευνήσεις πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν τη γνωριμία με τον εαυτό σου, τη γνωριμία με τον κόσμο της εργασίας, την πληροφόρηση, τη λήψη αποφάσεων κ.ά. Η διερεύνηση των θεμάτων αυτών θα σε βοηθήσει να μπεις σε μια πορεία προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης, ώστε να αντιμετωπίζεις με επιτυχία και ευελιξία τα διάφορα μεταβατικά στάδια της ζωής σου, να θέτεις στόχους και να παίρνεις ώριμες και υπεύθυνες αποφάσεις για τα θέματα που σε αφορούν.

Παράλληλα, η ενεργός συμμετοχή σου στα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σ.Ε.Π., όπως είναι τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, Ημέρες Σταδιοδρομίας, καθώς και η συμμετοχή σου στις διάφορες εργασίες Σ.Ε.Π. που προτείνονται στο βιβλίο σου, θα σου δώσουν ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και βιωματική μάθηση και θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για το μέλλον σου. Επίσης, τα Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣY.Π.) ή τα Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π..) που λειτουργούν στην περιοχή σου, έχουν ιδρυθεί με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πέρα όμως από την προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού Σ.Ε.Π. στο Γυμνάσιο, καλό είναι και εσύ ο ίδιος /η ίδια να δραστηριοποιηθείς, προκειμένου να προετοιμαστείς για τη ζωή σου μετά το Γυμνάσιο και να σχεδιάσεις το μέλλον σου.

Τι θα μπορούσες να κάνεις εσύ πέρα από το μάθημα; Παρακάτω σημειώνονται κάποιες ιδέες.ΙΔΕΕΣ:
εικόναΤηρώ «ημερολόγιο»

Εκτός από το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, χρήσιμο θα σου φανεί να κρατάς ένα ημερολόγιο. Μετά από κάθε μάθημα μπορείς να σημειώνεις σε αυτό ό,τι σου φάνηκε σημαντικό και συνδέεται με σκέψεις, συναισθήματα, απόψεις, ενέργειες κτλ. και ήταν αποτέλεσμα του μαθήματος που παρακολούθησες. Επίσης, σε αυτό μπορείς να προγραμματίζεις κάποιες ενέργειές σου στο πλαίσιο του Σ.Ε.Π. ή μελλοντικές δράσεις σου που αφορούν θέματα που θα ήθελες να διερευνήσεις ή, ακόμα, μπορείς να τηρείς κάποιο είδος ερευνητικού ημερολογίου (περισσότερα στοιχεία θα βρεις στο Παράρτημα).

Δημιουργώ έναν «ατομικό φάκελο Σ.Ε.Π.» (portfolio) εικόνα

Σε αυτόν μπορείς να βάζεις όποιο υλικό επιλέξεις εσύ και αντιπροσωπεύει την προσωπικότητά σου, τους στόχους σου, τα επιτεύγματά σου, πληροφορίες που σε ενδιαφέρουν, συμπληρωμένες εργασίες (σε φωτοτυπία ) από το βιβλίο Σ.Ε.Π., φωτογραφίες, ζωγραφιές, διπλώματα, το βιογραφικό σου κτλ.

Ο ατομικός σου φάκελος μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει θέματα όπως τα εξής: ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων, πληροφόρηση για σπουδές ή για επαγγέλματα κ.ά. (Περισσότερα στοιχεία θα βρεις στο Παράρτημα).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προσπάθησε να απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα :
 1. Η Γ΄ Γυμνασίου σηματοδοτεί για μένα μια μετάβαση; Γιατί;
 1. Πώς νιώθω στην προοπτική αυτής της μετάβασης;
 1. Τι μπορώ να κάνω για να προετοιμαστώ για τη μετάβαση στη φάση «μετά το Γυμνάσιο»;
 1. Ποια θέματα, που αφορούν τη γνώση του εαυτού μου και του περιβάλλοντός μου, θα με ενδιέφερε να διερευνήσω αυτή τη χρονιά στο πλαίσιο του Σ.Ε.Π., αξιοποιώντας και γνώσεις από άλλα μαθήματα που διδάσκομαι στην τάξη αυτή;
 1. Τι γνωρίζω για τα Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣY.Π) και τα Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.);
εικόνα
 • Για να μπορέσεις να διαχειριστείς αποτελεσματικά τη «μετάβαση» από το Γυμνάσιο σε μια άλλη βαθμίδα σπουδών ή στο πεδίο της εργασιακής απασχόλησης χρειάζεται σκέψη, προετοιμασία, πληροφόρηση και αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών που σου προσφέρει ο θεσμός Συμβουλευτική-Προσανατολισμός.